Global Point of Care

Determine™ HIV Early Detect

Nového standardu vtestování HIV vmístě poskytované péče.

Včasným, rychlým a přesným odhalením HIV pozitivních pacientů můžete zvýšit počet záchytů  a usnadnit rychlé a odpovídající zajištění péče o infikované pacienty.

4. generace testu Determine™ HIV Early Detect detekuje více akutních infekcí v porovnání s testy 2. a 3. generace. To pomáhá zúžit diagnostické okno a umožňuje zvýšit počet záchytů v době, kdy jsou pacienti vysoce infekční.

Test Determine™ HIV Early Detect poskytuje přesné výsledky do 20 minut a lze jej provést z kapilární plné krve získané odběrem z prstu, z žilního odběru nebo ze séra/plazmy.

Výrobek je určený pouze pro export na vybrané trhy.

  1. Adapted from: Edelstein, P. (2014) HIV Antibody Testing at HUP.

   

False
accessibility

   

AnoNe
accessibility

   

AnoNe