Global Point of Care

Testaaminen on paras tapa seurata sydämen kuntoa

Maailman sydänpäivä 2021

Tällä kertaa Maailman sydänpäivänä muistutetaan potilaita ennakoimaan sydänterveyteen liittyviä asioita.

Sydän- ja verisuonitautien kehittymisen mahdollisuutta voidaan vähentää potilailla huomattavasti elintapoja parantamalla. Rohkaise potilaita olemaan aktiivisia, kontrolloimaan painoa ja verenpainetta, välttämään tupakkaa, syömään sydänterveellistä ruokaa sekä ottamaan selvää kolesterolista, verensokerista ja diabeteksesta.1,2

Kroonisten sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien, kanssa eläville tämänhetkinen pandemia aiheuttaa muitakin riskejä kuin koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastumisen. Tutkimukset osoittavat, että potilaat, joilla on krooninen sairaus tänä aikana, viivästyttävät hoitoa, joka voi johtaa komplikaatioihin.3

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa säännöllisesti lääkärissä käyvistä potilaista 33 % kardiologian ja 47 % endokrinologian potilaista mainitsi todennäköisesti lykkäävänsä tai peruttavansa kardiologian/endokrinologian käyntejä.4 Samaan aikaan nämä potilaat huomasivat useita muutoksia elintavoissaan, kuten liikkuvansa vähemmän, syövänsä enemmän ja viettävänsä enemmän aikaa sisällä, mitkä kaikki aiheuttavat kasvavaa huolta sydän- ja verisuonitautien riskien hallintaan.5

Toki myös sukurasituksella ja iällä on merkitystä. Esimerkiksi postmenopausaalisilla naisilla on suurempi riski sairastua sydänsairauksiin, koska heidän kehonsa estrogeenituotanto vähenee.6 Paras tapa arvioida riskiä on mitata rutiininomaisesti potilaiden verenpaine ja tehdä potilaille testit korkean kolesterolin ja diabeteksen varalta7 — sekä seurata näiden arvojen kehittymistä. 

World Heart day

Nopeat diagnosointiratkaisut, jotka auttavat torjumaan sydän- ja verisuonitauteja

Sydän- ja verisuonitautien kaksi yleisintä ennusmerkkiä uskotaan olevan ateroskleroosi ja kohonnut verenpaine. Neuvonta ja lääkkeet voivat vähentää molempia riskitekijöitä ja sen todennäköisyyttä, että tila toistuu tai pahenee sekä ehkäistä komplikaatioita tulevaisuudessa.

Korkea kolesteroli on yksi tärkeimmistä sepelvaltimotaudin, sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskitekijöistä. Jos veren kolesterolipitoisuus kasvaa, myös sydän- ja verisuonitautien riski suurenee. Monilla potilailla (kuten metabolista oireyhtymää sairastavilla) on muitakin samanaikaisia sairauksia, kuten korkeita lipidiarvoja ja diabetes. Jos potilaalla on myös muita riskitekijöitä (esimerkiksi tupakointi, korkea verenpaine tai diabetes), riski kasvaa entisestään.

Ensimmäinen vaihe on kuitenkin tarkka diagnoosi. Varhainen tunnistaminen on tärkeää sydäntautien hoidossa. Abbott tarjoaa kattavia sydäntautien hoitoon liittyviä ratkaisuja, jotka sopivat luontevasti monenlaisiin avohoitopalveluihin, kuten lääkäriasemille, klinikoille, terveyskeskuksiin, pitkäaikaishoitoon, ensiapuun ja poliklinikoille, sekä osastohoitoon. Määrityksemme ja analysaattorimme tarjoavat tarkkoja ja luotettavia tuloksia nopeasti, mikä auttaa lääketieteen ammattilaisia parantamaan potilaiden hoitoa.

Eri puolilla maailmaa ohjeistukset puoltavat mittaamaan lipidipaneelin/kolesterolin paaston jälkeen tai ilman paastoa viiden vuoden välein terveiltä aikuisilta. Mittausta suositellaan useammin henkilöille, joilla on muitakin riskitekijöitä, riskiryhmään kuuluville lapsille ja nuorille sekä tapauksissa, joissa on arvioitava lipidiarvojen hoidon onnistumista.11,12,13,14

Sekä Cholestech LDX™ -järjestelmä että Afinion™ Lipid Panel (myynnissä vain Yhdysvaltojen ulkopuolella) tarjoavat tehokasta ja taloudellista vieritestausta kolesterolin ja siihen liittyvien lipidiarvojen määritykseen. Ne toimivat diagnostisina välineinä, jotka tuottavat tietoa sydänsairauksien ja diabeteksen välittömän riskin arviointiin sekä hoidon seurantaan.

Liitännäistuotteet

Afinion™ Lipid Panel

Make Every Minute Count

Lipidiprofiilit ovat olennaisia vihjeitä arvioitaessa potilaan sydäntautiriskiä.  Afinion™ Lipid Panel -testi ja täysin automatisoitu Afinion™ 2 analysaattori antavat heti tarvittavia testituloksia — joten voit tehdä hoitopäätöksiä, kun potilas on vielä vastaanotolla.

Testi kokonaiskolesterolin (Kol), HDL:n (High-Density Lipoprotein), LDL:n (Low-Density Lipoprotein), triglyseridien (Trigly), non-HDL:n ja kokonaiskolesterolin/HDL:n suhteen kvantitatiiviseen määrittämiseen kokoverestä, seerumista ja plasmasta. Testiä käytetään lipidihäiriöiden diagnosointiin ja hoitamiseen.

1.  World Heart Federation. The link between COVID-19 and CVD. https://www.world-heart-federation.org/covid-19-and-cvd/. Accessed 7/22/2020.

2.  Benjamin EJ, Blaha MJ, Chiuve E et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2017 Update. A Report From the American Heart Association. Circulation. 2017 Mar 7; 135(10): e146–e603. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5408160/

3.  Findling MG, Blendon RJ, Benson JM. Delayed Care with Harmful Health Consequences—Reported Experiences from National Surveys During Coronavirus Disease 2019. JAMA Health Forum. 2020;1(12):e201463. doi:10.1001/jamahealthforum.2020.1463.

4.  M/A/R/C Research COVID-19’s Impact on Healthcare Attitudes and Practices - Wave 2 (May 2020)

5.  M/A/R/C Research COVID-19’s Impact on Healthcare Attitudes and Practices - Wave 2 (May 2020)

6.  National Heart, Lung, and Blood Institute. Listen to Your Heart: Learn About Heart Disease. https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/hearttruth/lower-risk/risk-factors.htm. Accessed August 28th 2020

7.  World Health Organisation (WHO). What can I do to avoid a heart attack or a stroke? http://www.who.int/features/qa/27/en/. Accessed August 28th 2020

8.  World Health Organization (WHO). 10 Facts on Noncommunicable Diseases. http://www.who.int/features/factfiles/noncommunicable_diseases/facts/en/index9.html. Accessed August 28th 2020

9.  ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. European Heart Journal (2013) 34, 3035-3087

10. World Health Organisation (WHO). The challenge of cardiovascular disease – quick statistics. Http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/data-and-statistics. Accessed Agust 28th 2020

11.  Gooding HC, Ferranti SD. Cardiovascular risk assessment and cholesterol management in adolescents: getting to the heart of the matter. Curr Opin Pediatr. 2010 Aug; 22(4): 398–404.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2951679/

12.  American Heart Association (AHA). How often should cholesterol be checked? https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/how-to-get-your-cholesterol-tested. Accessed Agust 28th 2020

13.  HEART UK The Cholesterol Charity. Getting a cholesterol test.. https://www.heartuk.org.uk/cholesterol/getting-a-cholesterol-test. Accessed August 28th 2020

14.  American Diabetes Association (ADA). Standards of Medical Care in Diabetes-2020. Diabetes Care 2020;43(1)

  

False
accessibility

  

JooEi
accessibility

  

JooEi