Global Point of Care

C. DIFF CHEK™-60

C. DIFF CHEK™-60 -testi on ELISA-pikatesti glutamaattidehydrogenaasin (GDH) määrittämiseen. Glutamaattidehydrogenaasi on ulostenäytteistä löytyvä Clostridium difficilen muodostama antigeeni. Testi ei erota C. difficilen toksiineja tuottavia ja toksiinia tuottamattomia kantoja toisistaan. Tätä testiä voi käyttää C. difficile -toksiinien määrittämiseen käytettävien testien lisänä. Tulosten tulkitsemisessa on otettava huomioon potilaan sairaushistoria.

C. DIFF CHEK™-60

  

False
accessibility

  

JooEi
accessibility

  

JooEi