Global Point of Care

Testen is de beste manier om de gezondheid van het hart te controleren

World Heart Day 2021

Deze World Heart Day dient als herinnering voor uw patiënten om proactief te zijn met betrekking tot hun hartgezondheid.

De kans dat uw patiënten hart- en vaatziekten ontwikkelen, kan sterk worden verminderd door goede gewoonten aan te nemen. Moedig hen aan actief te zijn, hun gewicht en bloeddruk onder controle te houden, tabak te vermijden, voeding te eten die gezond is voor het hart en de tijd te nemen om meer te leren over cholesterol, bloedsuiker en diabetes.1,2

Voor mensen met chronische ziekten en aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, houdt de huidige pandemie risico's in die verder gaan dan het oplopen van het coronavirus. Uit studies blijkt dat patiënten met chronische aandoeningen in deze periode de zorg uitstellen, wat tot complicaties kan leiden.3

In een in de VS gehouden enquête onder patiënten die regelmatig hun arts bezoeken, gaf 33% van de cardiologiepatiënten en 47% van de endocrinologiepatiënten aan dat zij hun afspraken voor endo/cardio waarschijnlijk zullen uitstellen/afzeggen.4 Tegelijkertijd gaven deze patiënten verschillende veranderingen in levensstijl aan, zoals minder bewegen, meer eten en meer tijd binnen doorbrengen, die allemaal een toenemend probleem vormen voor het beheersen van HVZ-risico's.5

Natuurlijk spelen familiegeschiedenis en leeftijd ook een rol. Postmenopauzale vrouwen hebben bijvoorbeeld een hoger risico op hartziekten omdat de oestrogeenproductie in hun lichaam daalt.6 De beste manier om het risico in te schatten is door uw patiënten routinematig te testen op hoge bloeddruk, hoog cholesterol en diabetes7, en hun bloeddruk na verloop van tijd te controleren. 

World Heart day

Snelle diagnostische oplossingen om u te helpen HVZ te bestrijden

IEr wordt aangenomen dat de twee meest voorkomende voorspellers van HVZ-atherosclerose en hypertensie zijn. Met begeleiding en geneesmiddelen kunnen beide risicofactoren worden behandeld, waardoor de kans dat de aandoening terugkomt of verergert wordt verkleind en toekomstige complicaties worden voorkomen.

Een verhoogd cholesterol is een van de grootste risicofactoren voor coronaire hartaandoeningen, hartaanvallen en beroertes. Met een stijging van de cholesterolspiegel in het bloed neemt ook het risico op hart- en vaatziekten toe. Veel patiënten, zoals mensen met metabool syndroom, hebben comorbide aandoeningen zoals een hoog lipidengehalte en diabetes. En als andere risicofactoren aanwezig zijn zoals roken, hoge bloeddruk of diabetes, neemt het risico nog meer toe.

Maar de eerste stap is een nauwkeurige diagnose. Vroegtijdige detectie is essentieel bij hartzorg. Bij Abbott bieden we uitgebreide cardiale oplossingen die uitstekend passen in een breed scala aan ambulante omgevingen, waaronder huisartsenpraktijken, klinieken, gezondheidscentra, ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg, spoedeisende hulp en poliklinieken in ziekenhuizen. Onze assays en analyzers leveren nauwkeurige, betrouwbare resultaten met een snelle doorlooptijd, waardoor clinici betere patiëntenzorg kunnen bieden.

Richtlijnen over de hele wereld moedigen aan om elke vijf jaar het lipidenprofiel/cholesterol van gezonde volwassenen (frequenter indien er sprake is van andere risicofactoren) en kinderen en jongeren met een verhoogd risico te meten en om het succes van een lipidenverlagende behandeling te evalueren.11,12,13,14

Zowel het Cholestech LDX™-systeem als het Afinion™ Lipid Panel (alleen verkrijgbaar buiten de Verenigde Staten) bieden point-of-care testen voor cholesterol en gerelateerde lipiden, waardoor het als diagnosehulpmiddel fungeert dat informatie biedt voor directe risico-evaluatie en therapeutische bewaking bij hartaandoeningen en diabetes.

Gerelateerde producten

Cholestech LDX™ Systeem

Nauwkeurige, bruikbare resultaten van de marktleider in lipidentests op de zorglocatie.

Het CLIA-vrijgestelde Cholestech LDX™ -systeem helpt uw risicopatiënten te controleren. Deze analyzer is ontworpen om vertrouwen te wekken en levert nauwkeurige, bruikbare en gemakkelijk toegankelijke resultaten voor het point-of-care testen van lipidenprofiel, cholesterol en glucose.

Afinion™ Lipid Panel

Make Every Minute Count

Lipidenprofielen zijn essentiële aanwijzingen om het risico van uw patiënten op hartaandoeningen te beoordelen. De Afinion™ Lipid Panel-test en de volledig geautomatiseerde Afinion™ 2 Analyzer geven u de testresultaten die u op dat moment nodig heeft, zodat u zeer weloverwogen beslissingen over uw behandeling kunt nemen terwijl uw patiënt nog in uw praktijk aanwezig is.

Test voor de kwantitatieve bepaling van totaalcholesterol (Chol), lipoproteïnecholesterol met hoge dichtheid (HDL), lipoproteïnecholesterol met lage dichtheid (LDL), triglyceriden (Trig), niet-HDL en Chol/HDL-ratio in volbloed, serum en plasma voor gebruik bij de diagnose en behandeling van aan lipiden gerelateerde aandoeningen.

1.  World Heart Federation. The link between COVID-19 and CVD. https://www.world-heart-federation.org/covid-19-and-cvd/. Accessed 7/22/2020.

2.  Benjamin EJ, Blaha MJ, Chiuve E et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2017 Update. A Report From the American Heart Association. Circulation. 2017 Mar 7; 135(10): e146–e603. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5408160/

3.  Findling MG, Blendon RJ, Benson JM. Delayed Care with Harmful Health Consequences—Reported Experiences from National Surveys During Coronavirus Disease 2019. JAMA Health Forum. 2020;1(12):e201463. doi:10.1001/jamahealthforum.2020.1463.

4.  M/A/R/C Research COVID-19’s Impact on Healthcare Attitudes and Practices - Wave 2 (May 2020)

5.  M/A/R/C Research COVID-19’s Impact on Healthcare Attitudes and Practices - Wave 2 (May 2020)

6.  National Heart, Lung, and Blood Institute. Listen to Your Heart: Learn About Heart Disease. https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/hearttruth/lower-risk/risk-factors.htm. Accessed August 28th 2020

7.  World Health Organisation (WHO). What can I do to avoid a heart attack or a stroke? http://www.who.int/features/qa/27/en/. Accessed August 28th 2020

8.  World Health Organization (WHO). 10 Facts on Noncommunicable Diseases. http://www.who.int/features/factfiles/noncommunicable_diseases/facts/en/index9.html. Accessed August 28th 2020

9.  ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. European Heart Journal (2013) 34, 3035-3087

10. World Health Organisation (WHO). The challenge of cardiovascular disease – quick statistics. Http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/data-and-statistics. Accessed Agust 28th 2020

11.  Gooding HC, Ferranti SD. Cardiovascular risk assessment and cholesterol management in adolescents: getting to the heart of the matter. Curr Opin Pediatr. 2010 Aug; 22(4): 398–404.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2951679/

12.  American Heart Association (AHA). How often should cholesterol be checked? https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/how-to-get-your-cholesterol-tested. Accessed Agust 28th 2020

13.  HEART UK The Cholesterol Charity. Getting a cholesterol test.. https://www.heartuk.org.uk/cholesterol/getting-a-cholesterol-test. Accessed August 28th 2020

14.  American Diabetes Association (ADA). Standards of Medical Care in Diabetes-2020. Diabetes Care 2020;43(1)

  

False
accessibility

  

JANee
accessibility

  

JANee