Global Point of Care
Mobile Navigation button

C. DIFFICILE TOX-B TEST

De C. DIFFICILE TOX-B TEST is een cytotoxineneutralisatie-assay voor de detectie van C. difficile-toxine B in fecale filtraten. Deze test is bedoeld als hulpmiddel bij de diagnose van ziekte veroorzaakt door C. difficile. Bij de testuitslagen dient de voorgeschiedenis van de patiënt in beschouwing te worden genomen. De test gebruikt weefselcultuur om cytotoxische activiteit in fecesmonsters te detecteren en identificeert Clostridium difficile-toxinen aan de hand van specifieke antitoxinen.

Referenties

1. Clostridium difficile Infections: What Every Clinician Should Know
http://www.ncbi.nlm.nih.gov//pmc/articles/PMC2912081/?tool=pubmed

2. Infectious Diseases Testing: How Traditional Techniques Complement Molecular Approaches. AACC 2010. http://www.asm.org//images/pdf/Clinical/sharp.pdf
http://www.ecdc.europa.eu//en/Pages/home.aspx

  

False
accessibility

  

JANee
accessibility

  

JANee