Global Point of Care
Mobile Navigation button

E. HISTOLYTICA QUIK CHEK

Entamoeba histolytica, de veroorzaker van amoebiasis, is een maag-darmparasiet die naar schatting 50 miljoen mensen wereldwijd heeft geïnfecteerd. Mensen die zijn geïnfecteerd, kunnen last krijgen van bloederige diarree, colitis en leverabcessen. Jaarlijks overlijden ongeveer 100.000 mensen als gevolg van amoebiasis.1 Amoebiasis is ook geconstateerd bij 12% van de reizigers die uit ontwikkelingslanden terugkomen met acute diarree.2 Een juiste diagnose van E. histolytica is zeer moeilijk omdat deze in morfologisch opzicht identiek is aan een niet-pathogene soort, namelijk Entamoeba dispar. Met de momenteel beschikbare tests en microscopie kan geen onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten, wat vaak een onnauwkeurige diagnose tot gevolg heeft.

De E. HISTOLYTICA QUIK CHEK™-test (die is ontwikkeld en wordt gefabriceerd door TECHLAB®) is een snelle test voor de kwalitatieve detectie van Entamoeba histolytica in fecesmonsters, waarbij wordt gezocht naar de adhesie die kenmerkend is voor E. histolytica. De test kan worden gebruikt voor snelle en betrouwbare diagnose van amoebiasis.

Referenties

  1. Korpe, P.S. et al. (2012) Short Report: Evaluation of a Rapid Point-of-Care Fecal Antigen Detection Test for Entamoeba histolyticaAm. J. Trop. Med. Hyg. 86(6) pp. 980-981.
  2. E. HISTOLYTICA QUIK CHEK Package Insert.
  3. Haque, R. et al. (2003) Current Concepts Amebiasis. N Engl J Med. 348:1565-73.

  

False
accessibility

  

JANee
accessibility

  

JANee