Global Point of Care

Abbott Point of Care (APOC) er forpliktet til å gjøre en merkbar forskjell i menneskers liv over hele verden ved å:

  • forbedre kvaliteten på behandlingen
  • øke effektiviteten
  • redusere de totale behandlingskostnadene

Som en del av denne forpliktelsen støtter APOCs Investigator-Sponsored Studies (ISS)-programmet uoppfordret, uavhengig forskning for å øke forståelsen av produktene våre, de potensielle bruksområdene og for å utforske udekkede kliniske behov. Støtte til godkjente forslag kan gis i form av midler til studieaktiviteter, produkter eller begge deler.