Global Point of Care

TESTING FOR
C. difficile

I omgivelser som på et sykehus eller et sykehjem kan en Clostridium difficile-infeksjon spres raskt ved berøring av kontaminerte overflater eller ved person til person-kontakt.

FOREKOMSTEN AV C. DIFFICILE ER SVÆRT OFTE UNDERVURDERT.

C. difficile forårsaker en inflammasjon i tykktarmen som kan føre til en alvorlig, livstruende tilstand, spesielt hos eldre pasienter eller hos dem med kompromittert immunforsvar.

C. difficile bakterielle sporer er motstandsdyktige mot varme, tørke, mange desinfiseringsmidler og mot de fleste antibiotika fordi antibiotika bare hindrer aktivt, voksende bakterier. I omgivelser som på et sykehus eller et sykehjem kan C. difficile spres raskt ved berøring av kontaminerte overflater eller ved person til person-kontakt.

Problemet er så omfattende at C. difficile-infeksjon (CDI) er knyttet til mer enn 30 000 dødsfall årlig i USA—noe som vidt blir overgått av mer enn 32 000 drepte i trafikkulykker.1

C. difficile

C. difficile er den vanligste årsaken til diaré tilknyttet helseomsorgen i industrialiserte land.2

I Europa er den mulige kostaden CDI påfører samfunnet beregnet til €3 billioner per år—og er forventet å nesten fordoble seg over de neste fire tiårene.3

~63% % av CDI-tilfellene oppdages ikke i dag fordi klinikere ofte utelater å be om tester for C. difficile toxins i tilfeller av uforklarlig diaré.4

Finn ut hvorfor en rask og nøyaktig påvisning av C.difficile er så viktig.

se videoen

C. difficile -toksiner er årsaken til sykdomssymptomene. Bare en test som påviser aktiv toksinproduksjon kan bidra til å bestemme behandlingsmetode.

RASKERE GJENKJENNING OG BEHANDLING AV C. DIFFICILE.

Pasienter med C. difficile lider av magekramper, diarre, feber, slim eller blod i avføringen og økt nivå av hvite blodceller. 

På tross av disse symptomene undersøker bare halvparten av alle europeiske sykehus for CDI når en lege ber om det.Og selv i tilfeller der sykehus tester for infeksjonen, bruker flere enn 50 % ikke de mest nøyaktige testrutinene.5

For å identifisere tilstanden raskere — og stanse den før den sprer seg — har European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) oppdatert retningslinjene sine om hvordan de skal diagnostisere C. difficile.6

En av de største endringene vil være å diagnostisere C. difficile basert på kliniske tegn og symptomer, kombinert med en lab-test. Andre viktige anbefalinger inkluderer:

 • Empirisk testing av alle uformede avføringsprøver for pasienter som er eldre enn 3 år.
 • Positive resultater av GDH eller NAAT-screening må etterfølges av Toxin A/B-testing
 • Alternativt kan det utføres samtidig testing både med GDH og Toxin A/B EIA.

ESCMID anbefaler også forbedret bruk av antibiotika, inkludert opplæring av alt helsepersonell, og nasjonale retningslinjer som lover fortsatt forebygging, diagnose og behandling av CDI.

Recognizing and treating C. difficile faster

Få hele diagnosebildet med bare én test.

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE®-testen er den eneste kassettbaserte hurtigtesten som samtidig påviser både glutamatdehydrogenase-antigen (GDH) og toksin A og B av C. difficile på mindre enn 30 minutter. Testen påviser C. difficile-antigen, GDH, som en screening for tilstedeværelse av C. diff, og bekrefter tilstedeværelse av toksigent C. diff ved å påvise toksin A og B i avføringsprøver

TESTEN C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE® HAR VIST SEG, VED FLERE UNDERSØKELSER VURDERT AV FAGGRUPPER I NORD-AMERIKA, EUROPA OG ASIA, Å VÆRE ET EKSTREMT EFFEKTIVT VERKTØY FOR PÅVISNING AV CDI.7-12

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE
 1. Eisier, P. USA Today. “Far more could be done to stop the deadly bacteria C. diff”. August 2012.
 2. Crobach, M.J.T. et al. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID): data review and recommendations for diagnosing Clostridium difficile-infection (CDI). Clin Microbiol Infect. 2009 Dec;15(12):1053-66.
 3. Kuijiper, E.J. et al. Emergence of Clostridium difficile-associated Disease in North America and Europe. Clin Microbiol Infect. 2006; 12 (Suppl. 6): 2-18.
 4. Bouza, E. Consequences of Clostridium difficile infection: understanding the healthcare burden. Clin Microbiol Infect. 2012; 18 (Suppl. 6): 5-12.
 5. Davies, K.A., et al. Underdiagnosis of Clostridium difficile across Europe: the European, multicentre, prospective, biannual, point-prevalence study of Clostridium difficile infection in hospitalised patients with diarrhoea (EUCLID). Lancet Infect Dis. 2014;14: 1208–19.
 6. Crobach, M.J.T. et al. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases: update of the diagnostic guidance document for Clostridium difficile infection. Clin Microbiol Infect. 2016 1-19.
 7. Swindells, J. et al. Evaluation of Diagnostic Tests for Clostridium difficile Infection. J Clin Micro. 2010, Vol. 48, No. 2. P. 606-608.
 8. Kawada, M. et al. Evaluation of a simultaneous detection kit for the glutamate dehydrogenase antigen and toxin A/B in feces for diagnosis of Clostridium difficile infection. J Infect Chemother. 2011. 17:807-811.
 9. Bruins, M.J. et al. Evaluation of three enzyme immunoassays and a loop-mediated isothermal amplification test for the laboratory diagnosis of Clostridium difficile infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012, 31:3035-3039.
 10. Orellana-Miguel, M.A. et al. Algorithm proposal based on the C. Diff Quik Chek Complete ICT device for detecting Clostridium difficile infection. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013;31(2):97-99.
 11. Lee, Y.C. et al. Changing incidence and clinical manifestations of Clostridium difficile-associated diarrhea detected by combination of glutamate dehydrogenase and toxin assay in Northern Taiwan. J Microbiol Immunol Infect. 2012, 45, 287-295.
 12. Culbreath, K. et al. Evolution of Testing Algorithms at a University Hospital for Detection of Clostridium difficile Infections. J Clin Micro. 2012: Vol. 50. No. 0. P. 3073-3076.
C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE

  

False
accessibility

  

JaNei
accessibility

  

JaNei