Global Point of Care

Testing er den beste måten å overvåke hjertehelsen på

Verdens hjertedag 2021

Verdens hjertedag fungerer som en påminnelse for pasientene dine om å være proaktive når det gjelder hjertehelsen. 

Pasientenes sjanse til å utvikle hjerte- og karsykdommer kan reduseres betydelig ved å etablere gode vaner. Oppmuntre dem til å være aktive, holde vekten og blodtrykket under kontroll, unngå tobakk, ha et hjertesunt kosthold og ta seg tid til å lære om kolesterol, blodsukker og diabetes.1,2

For de som lever med kroniske sykdommer og tilstander, for eksempel hjerte- og karsykdommer, utgjør dagens pandemi en risiko utover å pådra seg koronaviruset. Studier viser at pasienter med kroniske lidelser for tiden utsetter behandlingen, noe som kan føre til komplikasjoner.3

I en amerikansk undersøkelse av pasienter som regelmessig besøker legen sin, nevnte 33 % av hjertepasienter og 47 % av endokrinologipasienter at de sannsynligvis kommer til å utsette/avbestille sine avtaler for endo/kardio.4 Samtidig identifiserte disse pasientene flere livsstilsendringer, for eksempel å trene mindre, spise mer og mer tid brukt inne. Alle disse utgjør en økende bekymring for håndteringen av CVD-risiko.5

Selvfølgelig spiller familiehistorikk og alder også en rolle. For eksempel har postmenopausale kvinner en høyere risiko for hjertesykdom, da kroppens produksjon av østrogen faller.6 Den beste måten å vurdere risiko på, er å rutinemessig teste pasientene dine for høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes7 – og å kontrollere verdiene over tid. 

Infographic

Raske diagnostikkløsninger for å hjelpe deg med å bekjempe CVD

Det antas at de to vanligste prediktorene for CVD er åreforkalkning og hypertensjon. Rådgivning og medisiner kan behandle begge risikofaktorene og dermed redusere sannsynligheten for at tilstanden kommer igjen eller forverres, og forebygger også fremtidige komplikasjoner.

Forhøyet kolesterol er en av de største risikofaktorene for koronar hjertesykdom, hjerteinfarkt og hjerneslag. Når blodkolesterolet stiger, øker også risiko for hjerte- og karsykdom. Mange pasienter, for eksempel de med metabolsk syndrom, har komorbide tilstander som høye lipider og diabetes. Og hvis andre risikofaktorer er til stede, som røyking, høyt blodtrykk eller diabetes, øker risikoen ytterligere.

Men det første trinnet er en nøyaktig diagnose. Tidlig påvisning er nøkkelen i hjertebehandling. Hos Abbott tilbyr vi omfattende hjerteløsninger som er naturlig tilpasset et bredt spekter av polikliniske settinger – inkludert legekontor, klinikker, helsesentre, sykehus og institusjoner for langtidspleie, legevakter og sykehuspoliklinikker. Våre analyser og analysatorer gir nøyaktige, pålitelige resultater med rask behandlingstid, noe som hjelper klinikere med å tilby bedre pasientbehandling.

Retningslinjer rundt omkring i verden måler fastende eller ikke-fastende lipidpanel/kolesterol hvert femte år hos friske voksne, og oftere hos personer med andre risikofaktorer, hos barn og unge som har økt risiko, og for å evaluere resultatene av lipidsenkende behandling.11,12,13,14

Både Cholestech LDX™-systemet og Afinion™-lipidpanelet (selges kun utenfor USA) tilbyr pasientnær testing av kolesterol og relaterte lipider som diagnostiske verktøy. Dette gir informasjon til øyeblikkelig risikovurdering og behandlingsovervåking av hjertelidelser og diabetes.

Relaterte produkter

Afinion™ Lipid Panel

Make Every Minute Count

Lipidprofiler er viktige ledetråder for å vurdere pasientenes risiko for hjertesykdom. Afinion™ Lipid Panel-testen og den fullt automatiserte Afinion™ 2 -analysatoren gir deg testresultatene du trenger der og da – slik at du kan ta veloverveide behandlingsbeslutninger mens pasienten din fortsatt er på kontoret.

Test for kvantitativ påvisning av totalt kolesterol (CHOL), lipoproteinkolesterol med høy tetthet (HDL), lipoproteinkolesterol med lav tetthet (LDL), triglyserider (Trig), non-HDL og Chol/HDL-ratio i fullblod, serum og plasma, som brukes ved diagnostisering og behandling av lipidforstyrrelser.

1.  World Heart Federation. The link between COVID-19 and CVD. https://www.world-heart-federation.org/covid-19-and-cvd/. Accessed 7/22/2020.

2.  Benjamin EJ, Blaha MJ, Chiuve E et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2017 Update. A Report From the American Heart Association. Circulation. 2017 Mar 7; 135(10): e146–e603. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5408160/

3.  Findling MG, Blendon RJ, Benson JM. Delayed Care with Harmful Health Consequences—Reported Experiences from National Surveys During Coronavirus Disease 2019. JAMA Health Forum. 2020;1(12):e201463. doi:10.1001/jamahealthforum.2020.1463.

4.  M/A/R/C Research COVID-19’s Impact on Healthcare Attitudes and Practices - Wave 2 (May 2020)

5.  M/A/R/C Research COVID-19’s Impact on Healthcare Attitudes and Practices - Wave 2 (May 2020)

6.  National Heart, Lung, and Blood Institute. Listen to Your Heart: Learn About Heart Disease. https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/hearttruth/lower-risk/risk-factors.htm. Accessed August 28th 2020

7.  World Health Organisation (WHO). What can I do to avoid a heart attack or a stroke? http://www.who.int/features/qa/27/en/. Accessed August 28th 2020

8.  World Health Organization (WHO). 10 Facts on Noncommunicable Diseases. http://www.who.int/features/factfiles/noncommunicable_diseases/facts/en/index9.html. Accessed August 28th 2020

9.  ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. European Heart Journal (2013) 34, 3035-3087

10. World Health Organisation (WHO). The challenge of cardiovascular disease – quick statistics. Http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/data-and-statistics. Accessed Agust 28th 2020

11.  Gooding HC, Ferranti SD. Cardiovascular risk assessment and cholesterol management in adolescents: getting to the heart of the matter. Curr Opin Pediatr. 2010 Aug; 22(4): 398–404.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2951679/

12.  American Heart Association (AHA). How often should cholesterol be checked? https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/how-to-get-your-cholesterol-tested. Accessed Agust 28th 2020

13.  HEART UK The Cholesterol Charity. Getting a cholesterol test.. https://www.heartuk.org.uk/cholesterol/getting-a-cholesterol-test. Accessed August 28th 2020

14.  American Diabetes Association (ADA). Standards of Medical Care in Diabetes-2020. Diabetes Care 2020;43(1)

  

False
accessibility

  

JaNei
accessibility

  

JaNei