Global Point of Care

Determine HIV-1/2

Hurtigscreening av HIV er testet av milliarder og dokumentert i praksis. Determine™ HIV-1/2-testen påviser flere variasjoner av HIV-undertyper (se brukerveiledningen). Denne allsidigheten hjelper helsearbeidere i hele verden med å diagnostisere individuelle infeksjoner, overvåke forekomsten av HIV og sørge for hurtig kobling til egnet pleie.

Med den enkle ettrinnsprosedyren for serum/plasma og totrinnsprosedyren for fullblod er Determine™ HIV-1/2 rask og enkel å bruke, med tydelige, pålitelige resultater allerede etter 15 minutter.

Produktet er ikke tilgjengelig i alle markeder. Ikke tilgjengelig for salg i USA.