Global Point of Care

Alere Determine HIV-1/2

Ved å påvise alle kjente undertyper av HIV vil Alere Determine™ HIV-1/2 hjelpe helsepersonell over hele verden med å diagnostisere individuell infeksjon, hindre overføring mellom mor og barn, overvåke HIV-utbredelse og utføre screening av bloddonasjoner.

Med den enkle ettrinnsprosedyren for serum/plasma og totrinnsprosedyren for fullblod er Alere Determine™ HIV-1/2 rask og enkel å bruke, med tydelige, pålitelige resultater allerede etter 15 minutter.

Produktet er eksklusivt tilgjengelig for eksport til utvalgte markeder. Ikke tilgjengelig for salg i USA.