Global Point of Care

Videreutvikle deres pasientnære testprogram med oppkoblet utstyr

Over hele regionen, fra sykehus til sykehus eller fra den ene avdelingen til den andre,vil en nettbasert administrasjonsplattform for oppkobling av PNA-enheter sørge for effektivitet og sikkerhet for hele PNA programmet.

Betydningen av oppkoblede pasientnære tester

Fordeler med PNA-oppkobling

Evnen til å koble til eksterne enheter på behandlingsstedet til en databehandlingsplattform, er en vesentlig del av enhver anvendelse av PNA-enheter.

Oppnå bedre flyt
og administrasjon
av informasjon
 • Toveis- eller ensrettet
  kommunikasjon med POC-enheter
 • Eliminerer enhets-spesifikk
  programvare på de
  fleste POCT-enheter
Reduser kostnaden
 • Funksjoner som operatørsperre,
  kvalitetskontrollsperrer og
  arbeidskostnader har resultert i
  en total årlig kostnadsbesparelse.1
Oppnå bedre
kvalitetskontroll
 • Krever mindre manuell
  inntasting og transkripsjon
  av resultater
 • Standard og tilpassede
  rapporter
Oppnå økt transparens
og innsikt
 • Resultater er tilgjengelige
  for alle på helseteamet
 • Reager raskt på problemer
Oppnå bedre
revisjonskontroll
 • Resultater sendt for å
  bistå med automatisert
  fakturering
 • Gå gjennom logging
  og rapporter
Spar tid
 • Brukervennlig
 • Sporing av operatøropplæring
  og sertifisering
Hurtige resultater
 • Raskere analyse og
  registrering av resultater
  kan føre til raskere
  behandling

Når det gjelder oppkoblingsmuligheter, er det en grunn til at vi er nummer én.

Abbott PNA databehandlingsprogram
gir deg:

hospital

Mer enn 50 % av alle amerikanske sykehus benytter et PNA-databehandlingsprogram fra Abbott

POC device

Hver dag kjører mer enn 80 000 målere og apparater en pasientprøve ved sengekanten og sender testresultater til et Abbott databehandlingsprogram.

test results

Hvert år registreres 225 millioner testresultater i et Abbott-program før det sendes videre til en pasientjournal.

Connectivity without limits.™

Vår innovative, nettbaserte plattform gir deg
bedre oppkobling og diagnostikk, uansett hvor du befinner deg.

 1. Salka, L. and Kiechle F.L., Connectivity for Point-of-Care Glucose Testing Reduces Error and Increases Compliance. Point of Care. Vol. 2, No. 2, 114–118