Global Point of Care

Abbott Point of Care (APOC) har åtagit sig att göra en märkbar skillnad i människors liv över hela världen genom att:

  • Förbättra kvaliteten på vården
  • Öka effektivitet
  • Minska den totala vårdkostnaden

Som en del av detta engagemang stöder APOC:s program med studier sponsrade av utredare (ISS) frivillig, oberoende forskning för att öka förståelsen för våra produkter, potentiella tillämpningar och för att utforska otillfredsställda kliniska behov. Stöd till godkända förslag kan ges i form av medel för studieverksamhet, produkter eller båda.