Global Point of Care

Afinion™ HbA1c

Snabba och noggranna HbA1c-resultat med patientnära analyser

Abbotts patientnära analysinstrument Afinion™2 passar bra på verksamheter med högt patientflöde eftersom det ger noggranna resultat på bara några minuter. Patientnära analyser hjälper tusentals läkarmottagningar och kliniker att utföra analyser mer effektivt.

Noggrann diabetesanalys och monitorering

Få korrekt resultat med Afinion™ HbA1c.

HbA1c är en hörnsten i diabetesbehandlingen. Noggranna och korrekta resultat krävs vid diagnos och monitorering av diabetes. Sedan lanseringen 2005 har Afinion™ HbA1c utvärderats och har bevisats ha en hög kvalité. Afinion HbA1c, jämfört med flera referenslaboratoriesystem, gör att användare, med eller utan vana, tryggt kan analysera både kapillära och venösa prover.1–9.

Analysen har varit NGSP- och IFCC-certifierad i mer än ett årtionde. Kontinuerliga förbättringar under åren har lett till att Afinion™ HbA1c-analysen har blivit erkänd som utmärkt10. Det är den enda patientnära HbA1c-analysen som har godkänts av amerikanska FDA, inte bara för monitorering utan också som ett hjälpmedel vid diagnos av diabetes och förstadiet till diabetes11.

Se mer information om noggrannheten och precisionen hos AFINION™ HbA1c

Ta en titt på afinion™ 2-systemet

Se vad som händer inuti analysinstrumentet Afinion™ 2.

Titta på videon

Kontakta oss idag för mer information om analysinstrumentet Afinion™ 2

Enkel HbA1c-analys på din mottagning

Noggrann HbA1c-analys på ett snabbt och enkelt sätt

Undrar du om patientnära analyser kommer att belasta din personal och göra arbetet svårare? Studier visar att provtagning på mottagningen kan öka effektiviteten genom att minska antalet patientuppföljningsbesök, begränsa antalet venösa blodprov och spara tid på administrativa kostnader12,13 – vilket frigör tid för andra arbetsuppgifter.

Patientnära analys behöver inte vara komplicerad. Afinion™ HbA1c erbjuder mycket avancerad och noggrant utformad analysteknik för snabba analysresultat på bara några minuter.

Procedur i 3 steg

Steg 1
Steg 1

Ta provet med hjälp av den integrerade provtagningskapillären. 

Steg 2
Steg 2

Placera provtagningskapillären i testkassetten. 

Steg 3
Steg 3

Placera testkassetten i analysinstrumentet och stäng luckan. Analysen startar automatiskt. Analysresultatet visas inom 3 minuter.

Analysprincip för Afinion™ HbA1c

Lär dig mer om hemoglobinvarianter och hur de kan påverka mätningarna av HbA1c.

Kliniska beslut i tid, bättre patientresultat

En bra rutin med snabba diagnostiska analyser behövs för att få dina diabetespatienter under kontroll. Många studier har undersökt fördelarna med att använda fler patientnära analyser i det kliniska arbetet och de visar att processerna som ingår i patienthanteringen kan förenklas, bli mer tidseffektiva och göra personal och patienter nöjdare13.

infographic

Motivera patienter för att uppnå HbA1c-målet med patientnära analyser

Att uppfylla behandlingsmålen kräver kunskap och handling. Med tillgång till patientnära analyser kan du föra välgrundade diskussioner med dina patienter och engagera dem i sin egen vård. Studier visar att tillgången till analysresultat under konsultationen ökar både patienternas motivation och förståelse13,14. Patientnära analyser har också andra fördelar för patienterna, inklusive:

  • Ökad följsamhet av behandlingen när mätvärden som HbA1c rutinmässigt mäts på mottagningen17,18.
  • Tillgången till patientnära analyser på läkarmottagningar är förknippad med bättre glykemisk kontroll vid typ 2-diabetes15–18.
  • Tidsbesparande. Patienterna behöver inte längre lägga extra tid på att besöka till ett externt labb eller komma till din mottagning enbart för ett blodprov. Man tappar inga patienter längs vägen19,20 och patienterna har visat sig bli mer lojala mot vårdmottagningar som använder denna innovativa teknik21.

1. Lenters-Westra E, English E. Investigating the Quality of POCT Devices for HbA1c: What Are Our Next Steps? J Diabetes Sci Technol. 2019;13(6):1154-1157.

2. Sobolesky PM, Smith BE, Saenger AK et al. Multicenter assessment of a hemoglobin A1c point-of-care device for diagnosis of diabetes mellitus. Clin Biochem. 2018;61(4):18-22.

3. Nathan DM, Griffin A, Perez FM et al. Accuracy of a Point-of-Care Hemoglobin A1c Assay. J Diabetes Sci Technol. 2019; 13(6):1149-1153.

4. Arnold WD, Kupfer K, Swensen MH et al. Fingerstick Precision and Total Error of a Point-of-Care HbA1c Test. J Diabetes Sci Technol. 2019; online 6 March.

5. Stavelin A, Flesche K, Tollaanes M, Christensen NG, Sandberg S. Performance of Afinion HbA1c measurements in general practice as judged by external quality assurance data. Clin Chem Lab Med. 2020; 26;58(4):588-596.

6. Arnold WD, Kupfer K, Little RR et al. Accuracy and Precision of a Point-of-Care HbA1c Test. J Diabetes Sci Technol. 2019; online 10 March. 

7. Sølvik UØ, Røraas T, Christensen NG, Sandberg S. Diagnosing Diabetes Mellitus: Performance of Hemoglobin A1c Point-of-Care Instruments in General Practice Offices. Clin Chem. 2013;59(12):1790-1801.

8. Delatour V, Clouet-Foraison N, Jaisson S, Kaiser P, Gillery P. Trueness assessment of HbA1c routine assays: processed EQA materials up to the job? Clin Chem Lab Med. 2019;57(10):1623-1631.

9. The EurA1c Trial Group. EurA1c: The European HbA1c Trial to Investigate the Performance of HbA1c Assays in 2166 Laboratories across 17 Countries and 24 Manufacturers by Use of the IFCC Model for Quality Targets. Clin Chem. 2018;64(8):1183–1192.

10. Lenters-Westra E, English E. Evaluation of Four HbA1c Point-of-Care Devices Using International Quality Targets: Are They Fit for the Purpose? J Diabetes Sci Technol. 2018;12(4):762-770.

11. Abbott. Press Release: Abbott launches first-ever rapid point-of-care HbA1c test to aid in the diagnosis of diabetes. Abbott Park, Ill., June 21, 2018. https://www.medicaldevice-network.com/news/abbott-afinion-hba1c-dx-assay/. Accessed May 15, 2020.

12. Lewandrowski EL, Yeh S, Baron J, Crocker B, Lewandrowski K. Implementation of point-of-care testing in a general internal medicine practice: A confirmation study. Clin Chim Acta. 2017;473:71-74. 

13. Patzer K, Ardjomand P, Göhring K et al. Implementation of HbA1c Point of Care Testing in 3 German Medical Practices: Impact on Workflow and Physician, Staff, and Patient Satisfaction. J Diabetes Sci Technol.2018;12:687-694. 

14. Laurence CO, Gialamas A, Bubner T et al. Patient satisfaction with point-of-care testing in general practice. Br J Gen Pract. 2010;60(572): e98–e104.

15. Tollånes M, Jenum AK, Berg TJ, Løvaas KF, Cooper JG, Sandberg S. Availability and analytical quality of hemoglobin A1c point-of-care testing in general practitioners’ offices are associated with better glycemic control in type 2 diabetes. Clin Chem Lab Med. 2020; 20 Mar, ahead of print.

16. Miller CD, Barnes CS, Phillips LS, et al. Rapid A1c Availability Improves Clinical Decision-Making in an Urban Primary Care Clinic. Diabetes Care. 2003; 26(4):1158-1163.

17. Rust G, Gailor M, Daniels E. Point of care testing to improve glycemic control. Int J Health Care Qual Assur. 2008; 21(3):325-335.

18. Egbunike V, Gerard S. The Impact of Point-of-Care A1C Testing on Provider Compliance and A1C Levels in a Primary Setting. Diabetes Educator. 2013; 39:66-73.

19. Moffet HH, Parker MM, Sarkar U, et al. Adherence to laboratory Test Requests by Patients With Diabetes: the Diabetes Study of Northern California (DISTANCE). Am J Manag Care. 2011;17(5):339-344.

20. El-Osta A, Woringer M, Pizzo E et al. Does use of point-of-care testing improve cost-effectiveness of the NHS Health Check programme in the primary care setting? A cost minimization analysis BMJ Open. 2017; 7:e015494.

21. Torres E, Vasquez-Parraga AZ, Barra C. The Path of Patient Loyalty and the Role of Doctor Reputation. Health Mark Q. 2009;26:183-197.