Global Point of Care

Ta diagnostiska resultat till den plats där vården ges

ID NOW™ är en snabb molekylär plattform för luftvägstestning, där patienten står i centrum för diagnostiken, där akutvård ges. Med ID NOW™ kan du ta diagnostiken längre än med konventionell RT-PCR eller andra snabba molekylära testlösningar, med nödvändig hastighet, flexibilitet och integrering på en enda plattform.

  • Flexibelt test för COVID-19, Influensa, RS-virus och Strep A
  • Få exakta resultat på 6 minuter eller snabbare* – när och där du behöver dem
  • Förbättra akutvårdens arbetsflöde på sjukhuset
ID NOW

Effektivisera diagnostiken Nu

ID NOW

Välj vilka tester du behöver och när du behöver dem. Få resultat för COVID-19, Influensa, RS‑virus eller Strep A i realtid.


Använd ID NOW ™-tester efter behov, utan att behöva förvara prover i kylskåp, alla nödvändiga komponenter är inkluderade i analyssatsen


Ansluts smidigt till sjukhusets befintliga IT-infrastruktur, så att laboratorieansvariga kan upprätthålla diagnostik av hög kvalitet i akutvårdsmiljöer.


Konstruerad för intuitiv användning, med hjälp av färgkodade komponent- och instrumentdelar, med ytterligare skärmbaserad vägledning för varje steg. Resultaten tolkas automatiskt, visas och skyddas när du sparar eller överför dem.


Den lilla plattformen för snabb molekylär testning kan placeras var som helst, vilket möjliggör patientnära testning eller prioritering med snabbast möjliga resultat. ID NOW™ är endast 20,7 cm (B) x 14,5 cm (H) x 19,4 cm (D).

Konstruerad för att både tillgodose läkares behov och laboratorieansvarigas höga krav på standard

Ta reda på hur ID NOW™ förbättrar diagnostiken på hela sjukhuset.

Laboratorieansvariga

Jag är intresserad av ID NOW™ för sjukhuset..

Primärvårds- och akutvårdsläkare

Jag är intresserad av ID NOW™ för patienterna.

ID NOW™-plattform

Jag vill lära mig mer om ID NOW™-plattformen och tillgänglig teknik.

ID NOW™ för sjukhuset

För ett diagnostiskt laboratorium med största möjliga flexibilitet Nu

ID NOW™ hjälper dig att sätta akutvårdspatienter i centrum på laboratoriet. Med ID NOW™ kan du bibehålla din viktiga roll som ansvarig för hög teststandard, samtidigt som du kan tillgodose läkares behov av diagnostiska resultat i realtid

Konstruerad för att användas i akutvårdsmiljöer

Du kan integrera ID NOW™ med säkerhet – en pekskärm ger stegvis vägledning och tolkar automatiskt resultat, vilket gör den idealisk för akutavdelningar med roterande personal och skift. Begränsad utbildning krävs för användning av plattformen.

Ger dig möjlighet att utföra flexibel testning för covid-19, influensa, RS-virus och Strep A

Öka den diagnostiska noggrannheten i situationer med låg prevalens och eliminera onödiga tester.

Ansluts smidigt till sjukhusets befintliga
IT-infrastruktur

Du kan få bättre anslutning nu och få det du behöver för att säkerställa diagnostik av hög kvalitet, när som helst och var som helst. Och den är klar att användas direkt vid leverans.

Titta på teknikvideon

ID NOW™ med nukleinsyraamplifieringsteknik (NAAT, Nucleic Acid Amplification Technology) är den snabbaste molekylära lösningen på marknaden som ger RT-PCR-ekvivalenta resultat i realtid, utan att kompromissa med kvalitet. Få positiva resultat på 6 minuter eller snabbare.*

ID NOW™ för patienterna

Fatta snabbare livräddande beslut NU

Med ID NOW™ står patienten i centrum för diagnostiken, på platser där akutvård ges. Med positiva resultat på 6 minuter eller snabbare* får du svar omedelbart, så att du kan fatta bättre diagnostiska beslut direkt. Fatta livräddande beslut i realtid, samtidigt som du förbättrar arbetsflödet och den riktade infektionskontrollen.

Tester på begäran

Klar att använda direkt vid leverans, ingen kylning behövs, och alla nödvändiga komponenter ingår.

Få resultat i realtid

Med korrekta resultat på 6 minuter eller snabbare* får du svar omedelbart, så att du kan fatta bättre beslut direkt.

Flexibelt test för covid-19, influensa, RS-virus och Strep A

Öka den kliniska säkerheten och eliminera onödiga tester.

Diagnostisera med säkerhet

Med pekskärm som ger vägledning varje steg på vägen. Minimal utbildning krävs för användning av plattformen.

Titta på teknikvideon

ID NOW™ med nukleinsyraamplifieringsteknik (NAAT, Nucleic Acid Amplification Technology) är den snabbaste molekylära lösningen på marknaden som ger RT-PCR-ekvivalenta resultat i realtid, utan att kompromissa med kvalitet. Få positiva resultat på 6 minuter eller snabbare.*

ID NOW™-plattform och tillgängliga tester

Tillförlitliga resultat på några minuter

Flexibilitet för luftvägstestning, ökad kontroll och exakta resultat i realtid på en enda plattform – ID NOW™ är konstruerad för att användas i akutvårdsmiljöer och ger molekylär känslighet på en bråkdel av tiden med konventionella molekylära laboratorietester.

Ta nästa steg för att uppnå diagnostik i realtid

* ID NOW™ ger negativa resultat på 13 minuter för covid-19, influensa A&B eller RS-virus, och 8 minuter för Strep A. Positiva resultat tillhandahålls inom 13 minuter för RS-virus och inom endast 6 minuter för covid-19, 5 minuter för influensa A&B och 2 minuter för Strep A. 

kontakta oss