Global Point of Care

Testning är bästa sättet att övervaka hjärthälsan

World Heart Day 2021

Denna World Heart Day är en påminnelse för dina patienter om att arbeta förebyggande med sin hjärthälsa. 

Dina patienter kan minska risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar (CVD) avsevärt genom att etablera goda vanor. Uppmuntra dem att vara aktiva, hålla vikten och ha blodtrycket under kontroll, undvika tobak, äta hälsosam kost och ta sig tid att lära sig om kolesterol, blodsocker och diabetes.1,2

För personer med kroniska sjukdomar och tillstånd, som hjärt-och kärlsjukdom, utgör dagens pandemi risker utöver att drabbas av coronaviruset. Studier visar att patienter med kroniska tillstånd under denna tid skjuter upp vård vilket kan leda till komplikationer.3

I en amerikansk undersökning av patienter som regelbundet besöker sin läkare nämnde 33 % av kardiologi- och 47 % av endokrinologipatienterna att de sannolikt kommer att skjuta upp/avboka sina besök för endo/kardio.4 Samtidigt nämnde dessa patienter flera livsstilsförändringar, som att de tränade mindre, åt mer och tillbringade mer tid inomhus, faktorer som är oroande för hanteringen av CVD-risker.5

Naturligtvis spelar familjehistoria och ålder också en roll. Till exempel har postmenopausala kvinnor högre risk för hjärtsjukdom eftersom kroppens produktion av östrogen sjunker.6 Det bästa sättet att bedöma risk är att rutinmässigt testa dina patienter för högt blodtryck, högt kolesterol och diabetes7 – och att kontrollera deras värden över tid. 

World Heart day

Snabbdiagnostiklösningar som hjälper dig att bekämpa CVD

Man tror att de två vanligaste riskfaktorerna för CVD är åderförkalkning och högt blodtryck. Rådgivning och läkemedel kan behandla båda riskfaktorerna och minska sannolikheten för att tillståndet återkommer eller förvärras och förhindra framtida komplikationer.

Förhöjt kolesterol är en av de största riskfaktorerna för kranskärlssjukdom, hjärtattack och stroke. När blodkolesterolet stiger, gör även risken för hjärt- och kärlsjukdom det. Många patienter, exempelvis de med metaboliska syndrom, uppvisar hög frekvens av komorbiditet som höga lipidnivåer och diabetes. Om andra riskfaktorer förekommer, som rökning, högt blodtryck eller diabetes, så ökar risken ytterligare.

Men det första steget är en korrekt diagnos. Tidig upptäckt är centralt inom hjärtsjukvården. På Abbott erbjuder vi omfattande hjärtlösningar som naturligt passar in i en mängd olika polikliniska miljöer – inklusive läkarmottagningar, kliniker, vårdcentraler, sjukhus och långtidsvård, akutmottagningar. Våra analyser och analysinstrument ger noggranna, pålitliga resultat med snabb svarstid, vilket hjälper kliniker att ge bättre patientvård.

Riktlinjer jorden runt rekommenderar analys av lipidpanel/kolesterol vart femte år hos friska vuxna personer och mer regelbundet om andra riskfaktorer finns, hos barn och ungdomar som löper en ökad risk och för att utvärdera effekten av lipidsänkande behandling.11,12,13,14

Både Cholestech LDX®-och Afinion™ Lipid Panel erbjuder analys av kolesterol och relaterade lipider direkt på vårdinrättningen som diagnoshjälpmedel som ger information som kan ligga till grund för riskbedömning och behandlingsuppföljning vid hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

TILLHÖRANDE PRODUKTER

Afinion™ Lipid Panel

Make Every Minute Count

Lipidprofiler är viktiga ledtrådar för att bedöma dina patienters risk för hjärtsjukdom. Afinion™ Lipid Panelanalysen och det helautomatiska Afinion™ 2--instrumentet  ger dig de testresultat du behöver för tillfället – så att du kan fatta välgrundade  behandlingsbeslut medan patienten fortfarande är kvar på mottagningen.

Analys för kvantitativ bestämning av totalt kolesterol, HDL, LDL, triglycerider (Trig), icke-HDL och Chol/HDL-kvot i helblod, serum och plasma, används vid diagnos och behandling av lipidrubbningar.

1.  World Heart Federation. The link between COVID-19 and CVD. https://www.world-heart-federation.org/covid-19-and-cvd/. Accessed 7/22/2020.

2.  Benjamin EJ, Blaha MJ, Chiuve E et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2017 Update. A Report From the American Heart Association. Circulation. 2017 Mar 7; 135(10): e146–e603. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5408160/

3.  Findling MG, Blendon RJ, Benson JM. Delayed Care with Harmful Health Consequences—Reported Experiences from National Surveys During Coronavirus Disease 2019. JAMA Health Forum. 2020;1(12):e201463. doi:10.1001/jamahealthforum.2020.1463.

4.  M/A/R/C Research COVID-19’s Impact on Healthcare Attitudes and Practices - Wave 2 (May 2020)

5.  M/A/R/C Research COVID-19’s Impact on Healthcare Attitudes and Practices - Wave 2 (May 2020)

6.  National Heart, Lung, and Blood Institute. Listen to Your Heart: Learn About Heart Disease. https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/hearttruth/lower-risk/risk-factors.htm. Accessed August 28th 2020

7.  World Health Organisation (WHO). What can I do to avoid a heart attack or a stroke? http://www.who.int/features/qa/27/en/. Accessed August 28th 2020

8.  World Health Organization (WHO). 10 Facts on Noncommunicable Diseases. http://www.who.int/features/factfiles/noncommunicable_diseases/facts/en/index9.html. Accessed August 28th 2020

9.  ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. European Heart Journal (2013) 34, 3035-3087

10. World Health Organisation (WHO). The challenge of cardiovascular disease – quick statistics. Http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/data-and-statistics. Accessed Agust 28th 2020

11.  Gooding HC, Ferranti SD. Cardiovascular risk assessment and cholesterol management in adolescents: getting to the heart of the matter. Curr Opin Pediatr. 2010 Aug; 22(4): 398–404.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2951679/

12.  American Heart Association (AHA). How often should cholesterol be checked? https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/how-to-get-your-cholesterol-tested. Accessed Agust 28th 2020

13.  HEART UK The Cholesterol Charity. Getting a cholesterol test.. https://www.heartuk.org.uk/cholesterol/getting-a-cholesterol-test. Accessed August 28th 2020

14.  American Diabetes Association (ADA). Standards of Medical Care in Diabetes-2020. Diabetes Care 2020;43(1)

  

False
accessibility

  

JaNej
accessibility

  

JaNej