Global Point of Care
Mobile Navigation button

TC-kassetter för Cholestech LDX™

TC-kassetten mäter totalt kolesterol (TC), ett mått på den totala mängden kolesterol i blodet. Avsedd för användning med Cholestech LDX™-systemet.

  

False
accessibility

  

JaNej
accessibility

  

JaNej