Global Point of Care

Alere Determine™ HIV-1/2

Genom att upptäcka alla kända subtyper av HIV hjälper Alere Determine™ HIV-1/2 sjukvårdspersonal över hela världen att diagnostisera infektion hos en individ, förebygga överföring från mor till barn, övervaka HIV-prevalens och screena bloddonationer.

Med det enkla enstegsförfarandet för serum/plasma eller tvåstegsförfarandet för helblod är Alere Determine™ HIV-1/2 snabb och enkel att använda och ger tydliga, pålitliga resultat på bara 15 minuter.

Produkten är endast tillgänglig för export till utvalda marknader. Inte tillgänglig för försäljning i USA.