Global Point of Care

Panbio™ COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device

ÖKA COVID-19 ANTIKROPPSTESTNING

Ett in vitro-diagnostiskt test för kvalitativ påvisning av IgG- och IgM-antikroppar mot SARS-CoV-2 i human serum/plasma, venöst och kapillärt helblod.

Avsedd att användas som ett hjälpmedel vid diagnos av SARS-CoV-2 infektion. Produkten kan användas i alla laboratorie- eller icke-laboratoriemiljöer som uppfyller kraven i bruksanvisningen och lokala regler. Testet ger preliminära testresultat. Negativa resultat utesluter inte SARS-CoV-2-infektion, och de kan inte användas som enda underlag för behandling eller annat beslutsfattande. Testet är inte avsett att användas för blodgivarscreening av SARS-CoV-2.

Endast för professionellt bruk. Produkten är inte tillgänglig i alla länder.

Kontrollera med din lokala säljare angående tillgänglighet i din region.