Global Point of Care

Vissa varumärken kan betecknas annorlunda i vissa marknader.

LÖSNINGAR FÖR SNABB, RESPIRATORISK TESTNING

Symptom på luftvägsinfektion kan vara missvisande och leda till felaktigt ställda diagnoser, onödig provtagning och analys, överanvändning av antibiotika och en fortsatt infektionsspridning. När du behöver diagnostisera en luftvägsinfektion ska du inte behöva välja mellan snabbhet och noggrannhet. Med hjälp av Abbotts snabba respiratoriska testlösningar kan läkare snabbt och korrekt avgöra om luftvägsinfektioner kommer att gå över av sig själva eller kräver behandling. 

JU SNABBARE PROVRESULTAT, DESTO SNABBARE OCH EFFEKTIVARE ANDNINGSVÅRD 

Luftvägsinfektioner utgör ett tvådelat hot mot människors hälsa. Om patienterna inte får snabb och korrekt behandling finns det risk för utbrott och epidemier, medan överanvändning av antibiotika å andra sidan kan ge upphov till antibiotikaresistenta infektioner.1, 2 Abbotts andningsvårdsprodukter hjälper läkare att snabbt definiera lämpliga behandlingsstrategier.

Abbott gives you the widest choice of rapid testing solutions for respiratory season.

ID NOW™ Influenza A&B 2 är världens första molekylära patientnära test (med CLIA-dispens).3

VÅRA RESPIRATORISKA TESTNINGSPRODUKTER

Lita på oss – Vi är marknadsledande inom snabb diagnostik av andningsrelaterade besvär.

Abbott erbjuder flera alternativ för snabba, patientnära analyser inom andningsvården. Våra högpresterande lösningar gör att vårdpersonal direkt kan identifiera patogener på ett korrekt sätt och fastställa lämpliga behandlingsstrategier tidigare.