Global Point of Care

Zvýšení bezpečnosti pacientů prostřednictvím zlepšení diagnostického testování

Enhancing Patient Safety through improvements in Diagnostic Testing

Zvládání pracovní zátěže a dodržování termínů na jednotce intenzivní péče závisí na schopnosti personálu a procesů být efektivní, účinní a přesní. Chyby, včetně neprovedení přesné léčby u kritických pacientů, mohou mít za následek postižení nebo smrt, čemuž lze předejít.1 Bezpečnost pacientů je přímo ovlivněna dopady přetížení personálu v intenzivní péči. Bezpečné prostředí péče může být ohroženo, pokud sestry v intenzivní péči zažívají vysokou pracovní zátěž.2 S tím, jak státní a federální agentury vydávají předpisy týkající se povinných přesčasů a opatření v oblasti klinických procesů, přibývá důkazů o vlivu pracovní zátěže na výsledky a chyby pacientů.

Stručný přehled bezpečnosti pacientů

  • Bezpečnost pacientů je přímo ovlivněna dopady přetížení personálu v intenzivní péči.
  • Přesná a včasná diagnóza může znamenat nahrazení invazivnějších zařízení méně invazivními, čímž se sníží pravděpodobnost komplikací, včetně infekce.

Diagnostika v místě péče o pacienta

Přesná a včasná diagnóza může znamenat nahrazení invazivnějších zařízení méně invazivními, čímž se sníží pravděpodobnost komplikací, včetně infekce.3 Tento postup je již dlouho doporučován mnoha organizacemi pracovníků klinické intenzivní péče z celého světa jako prostředek ke zvýšení bezpečnosti pacientů a kvality výsledků. To platí zejména pro srdeční stavy u pacientů s kritickou a intenzivní péčí.3

Použití diagnostiky v místě péče o pacienta (POC) může zlepšit pracovní zátěž přesunutím testování z centralizované laboratoře k lůžku, zlepšením doby diagnózy na léčbu a snížením preanalytických chyb.4 To může mít pozitivní výsledky, včetně snížení počtu odběrů krve pacientům, snížení spotřeby objemu krve potřebného k testování a rychlejších diagnostických výsledků, což umožňuje vypracovat přesné léčebné protokoly. Dalším pozitivním výsledkem používání diagnostiky POC může být snížení potenciálních chyb při identifikaci pacienta, ke kterým může dojít při zasílání testů do centralizované laboratoře.5 Provádění testů u lůžka pacienta snižuje počet chyb při identifikaci pacienta.5 Už jen tyto faktory mohou mít potenciální vliv na snížení nadměrné pracovní zátěže a zvýšení bezpečnosti pacientů.

„V jednom zdravotnickém zařízení vedlo testování POC u lůžka ke zkrácení délky pobytu o 44 %.6

POC testování v praxi

V jednom zdravotnickém zařízení vedlo testování POC u lůžka ke zkrácení délky pobytu o 44 %, což snižuje riziko nežádoucích událostí, jako jsou infekce spojené se zdravotní péčí (healthcare associated infection, HAI) a další komplikace při delším pobytu.6 Zlepšit se může i finanční zdraví zařízení, protože bylo prokázáno, že testování POC snížilo náklady na péči o pacienty v jedné nemocnici o 47 %.6

Federální a státní vlády, stejně jako akreditační a kvalitativní organizace, pokračují ve vytváření dalších opatření zaměřených na výsledky pacientů, koordinaci péče a personální zajištění ve snaze zlepšit kvalitu a bezpečnost, kontrolovat náklady a zvýšit odpovědnost. Tato opatření ovlivňují nejen úhrady a finanční situaci, ale také schopnost zařízení představovat se jako životaschopné a bezpečné léčebné zařízení ve své komunitě.

* Zde uvedené výsledky jsou specifické pro toto zdravotnické zařízení a mohou se lišit od výsledků dosažených v jiných institucích.

  1. Rothschild et al. The Critical Care Safety Study: The incidence and nature of adverse events and serious medical errors in intensive care*. Critical Care Medicine. August 2005 - Volume 33 - Issue 8-p 1694-1700.
  2. Carayon et al. Workload and Patient Safety Among Critical Care Nurses. Critical Care Nursing Clinics of North America. Volume 19, Issue 2, June 2007, Pages 121-129.
  3. Ceconni et al. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Medicine.
    December 2014, Volume 40, Issue 12, pp 1795–1815.
  4. Parco et al. Hematology point of care testing and laboratory errors: an example of multidisciplinary management at a children’s hospital in northeast Italy. J Multidiscip Healthc. 2014; 7: 45–50.
  5. Alreja. Reducing patient identification errors related to glucose point-of-care testing. J Pathol Inform. 2011; 2: 22.
  6. Helping Advance Patient Care at a Busy New York CVICU

Vybrat téma