Global Point of Care

Příprava na sezónní nárůst srdečních příhod

Preparing for Seasonal Rise in Cardiac Events

Zimní měsíce a chladné počasí, více než kterákoli jiná část roku, představují větší riziko pro lidi trpící novými (akutními) nebo probíhajícími (chronickými) srdečními příhodami. Na severní polokouli koreluje toto roční období s Díkůvzdáním prostřednictvím novoročních svátků2, ale existují podobné studie na jižní polokouli (Austrálie), kde srdeční příhody korelují se zimním vrcholem v červenci.1

Vprosinci a lednu bylo zaznamenáno zhruba o třetinu více úmrtí na ischemickou chorobu srdeční4

Chladné počasí a činnosti spojené se zimním počasím mohou způsobit následující stavy, které mohou zhoršit základní srdeční onemocnění, včetně akutního koronárního syndromu (AKS). Patří sem mimo jiné níže uvedené stavy:

 • Zúžení krevních cév způsobující zvýšení krevního tlaku4
 • Vyšší pravděpodobnost tvorby krevních sraženin způsobených zlomenými plaky4
 • Fyzická námaha při odstraňování sněhu, ledu nebo bláta zvyšuje zátěž srdce.4
 • Snížení vitamínu D způsobené menším přístupem ke slunečnímu záření4
 • Komplikace při onemocnění chřipkou3
 • Zvýšená zátěž srdce způsobená jinými základními respiračními problémy (včetně požárů při spalování dřeva, zánětu průdušek způsobeného nachlazením atd.)4

Výzkumníci v USA uvádějí, že „vprosinci a lednu bylo zaznamenáno zhruba o třetinu více úmrtí na ischemickou chorobu srdeční než v červnu až září“.4 Srdeční stavy mohou být také ovlivněny změnami stravy (zvyšujícím se příjmem soli), zvýšenou konzumací alkoholu, emocionálním a finančním stresem nebo opožděnou léčbou u lidí s příznaky.

To znamená, že s vědomím a pochopením zvýšeného výskytu srdečních příhod v těchto měsících mohou být zařízení na tyto pacienty lépe připravena. Sériové testování troponinu u pacientů s bolestí na hrudi a podezřením na akutní koronární syndrom pomáhá třídit pacienty k léčbě, která může zabránit další nekróze buněk srdečního svalu. Nepřiměřené prodlevy při vyhledávání lékařské péče, možnost, že v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních bude během svátků k dispozici méně personálu, a pohotovostní služby o svátcích, které mohou vést k tomu, že personál bude pečovat o pacienty, s nimiž je méně obeznámen, to vše jsou faktory, které mohou během svátků nebo zimního období představovat zvláštní problémy.4

Použití troponinu

Rychlé diagnostické testyu pacienta, zejména troponin, mohou zlepšit celkovou kvalitu péče a podpořit včasnou léčbu pacientů s akutním koronárním syndromem (AKS). Troponin je podle doporučení American College of Cardiology (ACC) preferovaným biomarkerem pro diagnostiku akutního infarktu myokardu (IM). Troponinové testy mohou poskytnout včasnou detekci elevačního cyklu a předpovědět poškození myokardu s buněčnou smrtí, aby se zabránilo dalšímu poškození.5,6

Zahrnutí sériového testování troponinu v místě péče o pacienta do standardizovaných souborů objednávek a protokolů pro pacienty s podezřením na AKS by mohlo vést ke zlepšení diagnostické přesnosti u pacientů s podezřením na akutní IM. 7,8 Kromě toho může podání troponinu v místě péče o pacienta zlepšit dobu potřebnou k dosažení výsledků u těchto kritických pacientů a potenciálně snížit náklady spojené s tradičním laboratorním diagnostickým testováním.9

Další informace o přístupech k diagnóze a léčbě pacienta s AKS založených na důkazech naleznete v části Akreditační služby ACC:Pokyny pro testování troponinu

 1. Weerasinghe, DP et al. Seasonality of coronary artery deaths in New South Wales, Australia. Heart. 2002. Vol 88. Pp 30-34. http://heart.bmj.com/content/heartjnl/88/1/30.full.pdf
 2. Kam K. The Truth Behind More Holiday Heart Attacks. WebMD. https://www.webmd.com/heart/features/the-truth-behind-more-holiday-heart-attacks#1
 3. Veljkovic, V et al. Influenza vaccine as prevention for cardiovascular diseases: Possible molecular mechanism. Vaccine. November 2014. Volume 32, Issue 48, Pages 6569-6575. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X14009335
 4. Kloner R. The “Merry Christmas Coronary” and “Happy New Year Heart Attack” Phenomenon. Circulation. 2004. 110. Pp 3744-3745. http://circ.ahajournals.org/content/110/25/3744
 5. Cantu, R. Webinar. Troponin Essentials: Implementing the Guidelines. American College of Cardiology. September 2017. https://whitehatcom.com/Resources_APOC/Troponin_Essentials_R_Cantu_081817_v2.pdf
 6. Brush JE et al. A Brief Review of Troponin Testing for Clinicians. American College of Cardiology. 2017. http://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2017/08/07/07/46/a-brief-review-of-troponin-testing-for-clinicians
 7. Sandoval et al (2017) “Diagnostic Performance of High Sensitivity Compared with Contemporary Cardiac Troponin I for the Diagnosis of Acute Myocardial Infarction” Clinical Chemistry 63:1594-1604
 8. Caragher et al (2002) “Evaluation of quantitative cardiac biomarker point-of-care testing in the emergency department” Journal of Emergency Medicine 22:1-7
 9.  http://www.hospitalhealthcare.com/laboratories/health-economics-poct-critical-care

Vybrat téma

Související články

Změna tváře kardiochirurgie