Global Point of Care

Afinion ACR

Prostě efektivnější.

Test pro kvantitativní stanovení albuminu, kreatininu a poměru albuminu/kreatininu (ACR) v lidské moči, používaný pro včasnou identifikaci onemocnění ledvin u pacientů s diabetes a/nebo hypertenzí.

  1. ADA, Diabetes Care, 2019 Jan; 42 (Supplement 1):S103-S138.1