Global Point of Care

Afinion™ CRP

Prostě efektivnější.

Afinion™ CRP je rychlý diagnostický test in vitro pro kvantitativní stanovení hodnoty C-reaktivního proteinu (CRP) v lidské krvi; napomáhá snížit nejistotu diagnostiky a pomáhá učinit rozhodnutí o nasazení antibiotické léčby v průběhu pacientovy návštěvy.