Global Point of Care

Kazeta i-STAT CHEM8+

Rychle poskytuje výsledky vlaboratorní kvalitě, když záleží na každé minutě.

Se systémem i-STAT CHEM8+ mohou zdravotničtí pracovníci získat chemický rozbor, elektrolyty, hladiny hematokritu a hemoglobinu během přibližně dvou minut, aniž by se vzdálili od pacientova lůžka. Začlenění i-STAT CHEM8+ do rané fáze péče o pacienta může pomoci změnit poskytování péče tím, že vám umožní urychlit klinické rozhodování, zvýšit provozní efektivitu a snížit celkové náklady na péči. Kazetu i-STAT CHEM8+ lze použít k rychlému vyhodnocení metabolického stavu pacientů v různých klinických prostředích včetně kritické péče, chirurgie, radiologie, akutní a urgentní péče a komunitních zařízení.

V nemocnici, která integrovala systém i-STAT CHEM8+ do postupů ambulantní péče, systém i-STAT významně zlepšil klíčové provozní ukazatele, jako je průměrná délka pobytu a snížení počtu jednodenních hospitalizací.