Global Point of Care

NxTek™ Eliminate Malaria P.f

Test NxTek™ Eliminate Malaria P.f je 10krát citlivější než v současnosti dostupné rychlé diagnostické testy na malárii určené k detekci antigenu HRP-II1 Plasmodium falciparum, což umožňuje výrazně lepší identifikaci jedinců s velmi nízkou parazitémií, se zřejmými příznaky infekční malárie i jedinců bez těchto příznaků.

Systémová identifikace a léčba nakažených jedinců sníží výskyt malárie v komunitě a tím i její přenos.2

Prodej ve Spojených státech není povolen.

  1. PATH, pending publication: Das, S. et al. Performance of a high-sensitivity rapid diagnostic test for Plasmodium falciparum malaria in asymptomatic individuals from Uganda and Myanmar and naïve human challenge infections.
  2. Gates, B. and Chambers, R. From Aspiration to Action; What Will It Take To End Malaria?