Global Point of Care

NycoCard™ Reader II

NycoCard™ READER II je malý přístroj napájený z baterií, určený k měření všech testů NycoCard™. Skládá se ze dvou jednotek: z přístroje, který je ovládací a výpočetní jednotkou, a z čtecího pera, které detekuje signál.