Global Point of Care

Testování v místě poskytované péče: další řešení globální zdravotní péče

Diagnostické testování v místě poskytované péče nabízí okamžitě použitelné výsledky právě tam, kde je potřebujete. Nastal čas přiblížit zdravotní péči lidem.

DIAGNOSTICKÉ TESTOVÁNÍ V MÍSTĚ POSKYTOVANÉ PÉČE ZNAMENÁ PROMĚNU ZDRAVOTNÍ PÉČE

Expanding Global Access
ROZŠÍŘENÍ GLOBÁLNÍ DOSTUPNOSTI

Je pravda, že každý rok je po celém světě provedena více než jedna miliardu testů Abbott.

Shortening Treatment Time
ZKRÁCENÍ DOBY LÉČBY

Například: HIV pacienti, kteří byli testováni pomocí přístroje POC, obdrželi antiretrovirovou léčbu o 130 dní dříve než ti, kteří byli testováni pomocí klasické laboratoře.1

Improving Outcomes
STÁLE SE ZLEPŠUJÍCÍ VÝSLEDKY

Ukázkový příklad: pacienti se srdečním selháním, kteří byli testováni pomocí přístroje POC, byli propuštěni z nemocnice o 3 dny dříve než ti, jimž se této výhody nedostalo. POC testování zlepšuje jak ekonomické výsledky, tak i výsledky zdravotní péče.2

NAJDĚTE SVÉ ŘEŠENÍ V MÍSTĚ POSKYTOVANÉ PÉČE

Objevte, jak Abbott řešení diagnostického testování může napomoci vyřešit velké výzvy světa v oblasti zdravotní péče včetně těch vašich.

  1. Wynberg E et al. Impact of point-of-care CD4 testing on linkage to HIV care: a systematic review. Journal of the International AIDS Society (2014)17:18809-18815.
  2. Mueller C, Scholer A, Laule-Lilian K, et al. Use of B-type natriuretic peptide in the evaluation and management of acute dyspnea. N Engl J Med. 2004