Global Point of Care

STRÁNKA PRO ŘEŠENÍ CHRONICKÝCH SRDEČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Objevte pro své pracoviště řešení Abbott vhodná k péči o pacienty s kardiometabolickým syndromem

] Počet pacientů s chronickým kardiometabolickým onemocněním se celosvětově prudce zvyšuje. V současné době je na světě například více než 400 milionů případů diabetu a toto číslo během následujících 25 let naroste o více než 50 %.1 Ačkoli doporučené postupy zahrnují testování na HbA1c, lipidy a ACR, ve frekvenci uvedené v doporučených postupech je testováno méně než 7 % pacientů a pouze 26,7 % pacientů splňuje plány kontrol glykémie, krevního tlaku a hladiny cholesterolu.2,3 Ke zvládnutí této šířící se epidemie jsou potřeba nové, účinnější metody.

Je prokázáno, že testy určené k testování pacientů v místě poskytování péče (testy POCT), jako je rychlá diagnostika od společnosti Abbott, zlepšují zdravotní výsledky pacientů a zvyšují efektivitu praxe.4

VAŠE PRACOVIŠTĚ MŮŽE BÝT JEŠTĚ ÚSPĚŠNĚJŠÍ

Naše rychlá diagnostika umožňuje provádění důležitých kardiovaskulárních a metabolických testů v místě péče o pacienta. Lékaři tak mohou získat výsledky okamžitě již během téže návštěvy a s pacienty probrat plán péče. Zvyšuje se tak efektivita pracoviště, posiluje se vztah mezi lékařem a pacientem a pacienti jsou motivováni k lepší péči o vlastní zdravotní stav.5

Ve světě, kde jde hlavně o výsledky a vzniká větší kardiometabolická zátěž, mohou lepší výsledky pacientů a větší výkonnost pracoviště vést k důležitým ekonomickým přínosům pro vaše pracoviště.

Díky naší rychlé diagnostice může vaše pracoviště mimo jiné:

  • odesílat méně objednávek do centrální laboratoře,
  • zprostit personál povinnosti shánět laboratorní výsledky,
  • snížit počet pacientů, kteří se nedostaví na následnou návštěvu,
  • eliminovat zbytečné následné návštěvy,
  • lépe splňovat doporučované testovací frekvence,
  • zvýšit spokojenost pacientů.
Abbott cardiometabolic products help thousands of physician offices, clinics, hospitals, and wellness programs perform testing more efficiently.

Zaujímáme post světové jedničky jakožto poskytovatel produktů pro testování v místě péče o pacienta a můžeme vám i vašim zaměstnancům pomoci řešit diabetes u vašich pacientů s lepšími výsledky pro obě strany.

NAŠE PRODUKTY POCT PRO TESTOVÁNÍ PACIENTŮ S CHRONICKÝM KARDIOMETABOLICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Prohlédněte si naše špičková řešení POCT určená k péči o pacienty s kardiometabolickým onemocněním.