Global Point of Care

HIV DIAGNOSTICKÁ PÉČE

Naše řešení pro diagnostiku HIV umožňují přijmout rozhodnutí, která zachrání lidské životy a která mají obrovský dopad na jednotlivce, vlády a společnost. Protože přinášíme péči tam, kde je nejvíce zapotřebí, ohrožené komunity mají bezprecedentní přístup k léčbě a zdravotničtí pracovníci mají to, co potřebují k diagnostice, léčbě a zastavení přenosu HIV. 

TESTOVÁNÍ V MÍSTĚ POSKYTOVANÉ PÉČE OTEVÍRÁ DVEŘE K ÚČINNÉ PÉČI MILIONŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ.

Program OSN pro boj proti AIDS má za cíl zastavit epidemii AIDS do roku 2030.1 Tyto ambiciózní cíle vyžadují rychlé rozšíření diagnostiky, léčby a potlačení viru, a to zejména v ohrožených komunitách. Díky svým výrobkům, které jsou určeny pro všechny stupně komplexní péče a zaujímají čelní postavení na trhu, je pro vás společnost Abbott jedinečným partnerem na vaší cestě k dosažení všech cílů

Výsledky hovoří za sebe. Zlepšený přístup k testování a léčbě vedl od roku 2010 k celosvětově 26% poklesu počtu úmrtí v souvislosti s AIDS.2

Abbott is the only company with point-of-care diagnostic solutions that addresses nearly every key population along the entire HIV cascade of care.

Abbott zaujímá mezi výrobci rychlých HIV testů celosvětově 1. místo.3

OBJEVTE NAŠE HIV POC TESTY

S těmito výrobky se dostanete na přední místo v prevenci a diagnostice HIV. 

Zaujímáme celosvětové vedoucí pozici v HIV testování v místě poskytované péče.3 V tomto okamžiku ve více než 120 zemích používají zdravotníci HIV testy od společnosti Abbott, aby odhalili nákazy dříve, zabránili dalšímu přenosu a změnili průběh epidemie AIDS k lepšímu.