Viewpoints

banner image
banner image
banner image

Viewpoints

banner image
banner image
banner image

Viewpoints

Změna tváře kardiochirurgie

Changing the face of cardiac surgery Changing the face of cardiac surgery Changing the face of cardiac surgery

Potřeby zdravotní péče se v průběhu času mění a s tím, jak naše populace stárne, jsou její potřeby složitější.1 Nic to nedokazuje lépe než nárůst počtu kardiochirurgických operací v posledních letech. V současné době se na celém světě provádí více než milion kardiochirurgických operací ročně a je pravděpodobné, že toto číslo bude i nadále stoupat.2

Kardiopulmonální bypass (CPB) je metoda, která během operace dočasně přebírá funkci srdce a plic a udržuje krevní oběh a okysličování krve pacienta.

Pacienti na kardiopulmonálním bypassu jsou nejzranitelnější a velmi závislí na dovednostech klinického týmu a na technologii, která tomuto týmu pomáhá. Během typické kardiochirurgické operace s použitím kardiopulmonálního bypassu podstoupí pacienti velké množství testů, například na hemoglobin, hematokrit, krevní plyny a elektrolyty. Od navození anestezie až po bezprostřední pooperační období, pacientům bude obvykle odebrána a analyzována krev každých 20–30 minut.2

„Na celém světě se nyní provádí více než milion kardiochirurgických operací ročně2

Využití testu ACT

ACT se tradičně měří na operačním sále, protože neexistuje žádný ekvivalentní laboratorní test. Ostatní krevní testy potřebné k bezpečnému sledování pacienta během kardiochirurgické operace se však často analyzují mimo operační sál, ale v rámci chirurgické jednotky pomocí technologie v místě poskytované péče. To znamená, že anesteziolog může být mimo operační sál až 45 minut, ve složitějších případech i déle.

Pokud se místo technologie v místě poskytované péče používá centrální nemocniční laboratoř, historie ukázala, že po odběru vzorku nemá klinický tým přístup k výsledku až 90 minut.3 Tak dlouhé čekání na výsledek znamená, že rozhodnutí jsou přijímána na základě historických údajů, které již nemusí odrážet skutečný klinický obraz. To by mohlo vést ke zpoždění vhodné léčby.

Při testování u pacienta se používá krevní analyzátor u lůžka pacienta. Díky tomu může vzorek krve, a především anesteziolog zůstat na operačním sále. Zpracování krevních vzorků probíhá během operace, což znamená, že v krizových situacích je na operačním sále k dispozici plný počet personálu. Zajišťuje také včasnou reakci na změny stavu pacienta a snižuje pravděpodobnost záměny vzorků, které opustí operační sál, a snižuje pravděpodobnost, že výsledky budou předány nesprávnému pacientovi.

„Jediné zařízení poskytuje standardizaci, stejně jako zjednodušení problémů s připojením.“

Zařízení, která umožňují analyzovat širokou nabídku testů na jediné platformě, mohou hrát významnou roli na kardiochirurgických operačních sálech. Jediný přístroj umožňuje standardizaci a zjednodušení problémů s připojením, které vznikají při použití více přístrojů, a také poskytuje jedinou stopu, takže nepřispívá, k již tak technologicky přetíženému operačnímu sálu.

Závěr

Kardiochirurgie je stále složitější a technologický pokrok musí držet krok s těmito požadavky, aby klinické týmy byly vybaveny k poskytování nejlepší možné péče. Testování u pacienta poskytuje jednoduché řešení pro intraoperační vyšetření krve, které umožňuje personálu zůstat na operačním sále a poskytovat péči bezpečněji a včasněji.

Literatura

  1. Afilalo J et al. Addition of frailty and disability to cardiac surgery risk scores identifies elderly patients at high risk of mortality or major morbidity. Circ Cardiovac Qual Outcomes 2012, 5(2):222-228
  2. Falter F. Benefits of handheld diagnostics in the CVOR. Hospital Healthcare Europe, 2015
  3. National Institute for Health and Care Excellence. Detecting, managing and monitoring haemostasis: viscoelastometric point of care testing. August 2014. www.nice.org.uk/guidance/dg13

Vybrat téma

Související články

©2023 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions  and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only. For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.