Global Point of Care

Afinion™ HbA1c

Bare mere effektivt.

Omgående HbA1c-resultater på behandlingsstedet med henblik på effektiv overvågning af glykæmisk kontrol.

Afinion™ HbA1c-analysen er en test til kvantitativ bestemmelse af glykeret hæmoglobin (HbA1c) i humant fuldblod, som bruges til at overvåge metabolisk kontrol hos patienter med diabetes.Den giver resultater her og nu, så diabetes bedre kan kontrolleres, og der kan opnås bedre patientresultater og øget effektivitet i klinikken.