Global Point of Care

i-STAT ACTk-testkassette

Giver hurtige resultater af laboratoriekvalitet, når hvert minut tæller.

Med i-STAT ACT kan sundhedspersonale måle den tid, som er påkrævet til komplet aktivering af koagulationskaskaden. i-STAT ACT er ligesom traditionelle ACT-tests, bortset fra at slutpunktet angives af en kemisk måling af tilstedeværelsen af trombin i stedet for en mekanisk måling af en fysisk koagel. i-STAT ACT giver lægerne en patientnær ACT-test, som er mere pålidelig og reproducerbar og derfor giver mulighed for mere nøjagtige justeringer af heparindosering.