Global Point of Care

i-STAT CG8+-kassette

Giver hurtige resultater af laboratoriekvalitet, når hvert minut tæller.

Med i-STAT CG8+ kan sundhedspersonale indhente oplysninger om blodgasser, glukose, kemikalier, hæmatokrit- og hæmoglobinniveauer på ca. to minutter uden at forlade patientens side. Transformer blodanalyse under kritisk pleje ved at inkorporere i-STAT CG8+ for at fremskynde beslutningsprocessen vedrørende patientbehandling.