Global Point of Care

NycoCard™ CRP

NycoCard™ CRP er en immunokemisk analyse til kvantitativ bestemmelse af C-reaktivt protein (CRP) i fuldblod, serum og plasma.  Målingen af CRP giver informationer med henblik på at registre og evaluere infektioner, betændelsestilstande og tilknyttede sygdomme.