Global Point of Care

KARDIOVASKULÆR SYGDOMS-LØSNINGER

Oplev Abbott-praksisløsninger til behandling af kardiometaboliske patienter

Antallet af kroniske kardiometaboliske sygdomstilfælde stiger over hele verden.. For eksempel er der nu over 400 millioner tilfælde af diabetes – og dette tal vil stige med mere end 50 % i løbet af de næste 25 år.1 Selv om retningslinjerne for praksis omfatter screening for HbA1c, lipider og ACR, undersøges færre end 7 % af patienterne, med den i retningslinjerne anbefalede hyppighed, og kun 26,7 % af patienterne opfylder målene for kontrol af blodtryk, kolesterol, og glucose.2,3 Det er nødvendigt med nye, mere effektive, metoder til håndtering af denne voksende epidemi.

Test på behandlingsstedet (POCT), såsom hurtig diagnostik fra Abbott, har vist sig at forbedre patientens medicinske resultat og øge procedureeffektiviteten.4

DIN PRAKSIS – MED STØRRE SUCCES

Vores hurtige diagnostik gør det muligt for dig at udføre vigtige kardiovaskulære og metaboliske test på behandlingsstedet. Klinikere kan opnå resultater og diskutere en behandlingsplan med patienter, ved et og samme besøg. Dette fører til øget effektivitet, styrker forholdet imellem patient og læge og motiverer patienterne til at administrere deres sygdom bedre.5

I en verden, hvor lønnen matcher præstationen, og hvor den kardiometaboliske byrde kun er blevet større, kan forbedrede patientresultater og øget procedureeffektivitet have markant positive, økonomiske konsekvenser for din praksis.

Vores hurtige diagnostik kan også hjælpe din praksis:

  • Send færre prøver til centrale laboratorier
  • Frigør personalet fra jagten på laboratorieresultater
  • Reducer antallet af patienter, der ikke kommer til opfølgning
  • Eliminer unødvendige opfølgningskonsultationer
  • Optimer prøvetagningsfrekvenserne i henhold til retningslinjerne
  • Forbedr patienttilfredsheden
Abbott cardiometabolic products help thousands of physician offices, clinics, hospitals, and wellness programs perform testing more efficiently.

Vi er verdens førende udbyder af POC-testprodukter og kan hjælpe dig og dine medarbejdere med at administrere diabetes hos dine patienter med bedre resultater for alle.

VORES POCT-PRODUKTER TIL KRONISK KARDIOMETABOLISK PLEJE

Oplev vores verdensførende POC-løsninger inden for kardiometabolisk pleje