Viewpoints

Forbedring af patientsikkerheden gennem forbedringer i diagnostisk testning

Enhancing Patient Safety through improvements in Diagnostic Testing Enhancing Patient Safety through improvements in Diagnostic Testing Enhancing Patient Safety through improvements in Diagnostic Testing

Håndteringen af arbejdsbyrde og rettidighed på intensivafdelinger afhænger af deres personales og processers evne til at være effektive og nøjagtige. Fejl, herunder manglende udførelse af nøjagtig behandling af kritiske patienter, kan resultere i undgåelig invaliditet og/eller død.1 Patientsikkerheden er direkte påvirket af virkningerne af overvældende arbejdsbyrde blandt kritisk plejepersonale. Et sikkert behandlingsmiljø kan blive kompromitteret, når intensivsygeplejersker oplever stressfaktorer på grund af høj arbejdsbelastning.2 Efterhånden som statslige og regionale myndigheder udsteder forskrifter relateret til obligatoriske foranstaltninger i forbindelse med overarbejde og kliniske processer, vokser beviserne på virkningen af arbejdsbyrden på patientresultater og fejl.

Overblik over patientsikkerhed
  • Patientsikkerheden er direkte påvirket af virkningerne af overvældende arbejdsbyrde blandt kritisk plejepersonale.
  • Nøjagtige og rettidige diagnoser kan betyde udskiftning af mere invasive enheder med mindre invasive enheder, hvorved sandsynligheden for komplikationer, herunder infektion, mindskes.

Diagnostik på behandlingsstedet

Nøjagtige og rettidige diagnoser kan betyde udskiftning af mere invasive enheder med mindre invasive enheder, hvorved sandsynligheden for komplikationer, herunder infektion, mindskes.3 Dette er længe blevet anbefalet af mange kliniske intensive organisationer fra hele verden som et middel til at forbedre patientsikkerhed og kvalitetsresultater. Dette gælder især for hjertesygdomme hos patienter i kritisk tilstand og intensivpatienter.3

Brug af diagnostik på behandlingsstedet (POC) kan forbedre arbejdsbyrden ved at flytte testning fra et centraliseret laboratorium til sengekanten, forbedre tiden fra diagnose til behandling og reducere præanalytiske fejl.4 Dette kan have positive resultater, herunder reduktion af patientens blodtapninger, formindskelse af den blodvolumen, der er nødvendig til testning, og hurtigere diagnostiske resultater, hvilket muliggør udvikling af nøjagtige behandlingsprotokoller. Et andet positivt resultat ved brugen af POC-diagnosticering kan være reduktionen af potentielle fejl på grund af patientidentifikation, der kan opstå, når tests sendes til et centraliseret laboratorium.5 Udførelse af test ved sengekanten reducerer patientidentifikationsfejl.5 Alene disse faktorer kan have en potentiel indflydelse på at mindske en overvældende arbejdsbyrde og forbedre patientsikkerheden.

"Patientnær testning ved sengekanten har på ét sundhedscenter resulteret i en 44 % reduktion i opholdsvarighed.6 "

POC-testning i praksis

Patientnær testning ved sengekanten har på ét sundhedscenter resulteret i en 44 % reduktion i opholdsvarighed, hvilket formindsker risikoen for uønskede hændelser såsom infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet og andre komplikationer i forbindelse med længerevarende indlæggelse.6 Hospitalets økonomiske sundhed kan også forbedres, da POC-testning har vist sig at reducere omkostningerne til patientpleje på ét hospital med
47 %.6

Regionale og statslige myndigheder samt akkrediterings- og kvalitetsorganisationer fortsætter med at skabe flere foranstaltninger fokuseret på patientresultater, behandlingskoordinering og personale i et forsøg på at forbedre kvalitet og sikkerhed, kontrollere omkostningerne og øge ansvarligheden. Disse foranstaltninger har ikke kun indvirkning på refusion og skattemæssig sundhed, men også på en facilitets evne til at markedsføre sig selv som en levedygtig og sikker behandlingsfacilitet over for lokalsamfundet.

* Resultaterne, som er vist her, er specifikke for dette hospital og kan afvige fra resultaterne fra andre institutioner.

References

  1. Rothschild et al. The Critical Care Safety Study: The incidence and nature of adverse events and serious medical errors in intensive care*. Critical Care Medicine. August 2005 - Volume 33 - Issue 8 - p 1694-1700.
  2. Carayon et al. Workload and Patient Safety Among Critical Care Nurses. Critical Care Nursing Clinics of North America. Volume 19, Issue 2, June 2007, Pages 121-129.
  3. Ceconni et al. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Medicine.
    December 2014, Volume 40, Issue 12, pp 1795–1815.
  4. Parco et al. Hematology point of care testing and laboratory errors: an example of multidisciplinary management at a children’s hospital in northeast Italy. J Multidiscip Healthc. 2014; 7: 45–50.
  5. Alreja. Reducing patient identification errors related to glucose point-of-care testing. J Pathol Inform. 2011; 2: 22.
  6. Helping Advance Patient Care at a Busy New York CVICU

©2023 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only.  For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.