Global Point of Care

Kunnskap og innsikt

Pasientnær testing (POCT) har evnen til å transformere helsebransjen og skape bedre utfall innen helseomsorg globalt. Se engasjerende historier, kasusstudier, artikler om holdningsskapende lederskap osv. for bedre å forstå hvordan pasientnær testing styrker omsorgsgiveres handlingsevne. Du kan også holde deg oppdatert innen dette feltet som endrer seg raskt, med nyhetsbrevet vårt.

Fremhevet innhold
Synspunkter

Bedre pasientsikkerhet gjennom forbedringer i diagnostisk testing

Håndtering av arbeidsbyrder og riktig timing på akuttmottak avhenger av at personell og prosesser er effektive, produktive og nøyaktige..

Bedre pasientsikkerhet gjennom forbedringer i diagnostisk testing

Historier om pasientnær testing

Ta bedre og raskere beslutninger, i øyeblikket

Les sanne beretninger om hvordan pasientnær testing åpner nye dører til helsetjenesten og forbedrer helsemessige utfall rundt om i verden.

Ta bedre og raskere beslutninger, i øyeblikket.