Global Point of Care

Kunnskap og innsikt

Pasientnær testing (POCT) har evnen til å transformere helsebransjen og skape bedre utfall innen helseomsorg globalt. Se engasjerende historier, kasusstudier, artikler om holdningsskapende lederskap osv. for bedre å forstå hvordan pasientnær testing styrker omsorgsgiveres handlingsevne. Du kan også holde deg oppdatert innen dette feltet som endrer seg raskt, med nyhetsbrevet vårt.

Fremhevet innhold
Synspunkter

Utryddelse av malaria i India

På tross av den store reduksjonen i antallet malariatilfeller i løpet av de siste 15 årene står India fremdeles for 58 prosent av malariabyrden i Sørøst-Asia. Som respons på dette folkehelseproblemet har den indiske regjeringen støttet målsetningen om å eliminere sykdommen innen 2030.

Utryddelse av malaria i India

Historier om pasientnær testing

Ta bedre og raskere beslutninger, i øyeblikket

Les sanne beretninger om hvordan pasientnær testing åpner nye dører til helsetjenesten og forbedrer helsemessige utfall rundt om i verden.

Ta bedre og raskere beslutninger, i øyeblikket.