Global Point of Care

BEKJEMPELSE AV ANTIBIOTIKARESISTENS MED RASK DIAGNOSTIKK.

Antimikrobisk resistens (AMR) oppstår når mikrober blir immune mot legemidlene som tidligere pleide å drepe dem. Prosessen skjer naturlig, men misbruk av antibiotika hos mennesker og dyr gjør at problemet utvikler seg fortere. For å holde tritt med dette tempoet, må vår adferd utvikle seg raskere enn mikrobene.

HVA SKJER NÅR ANTIBIOTIKA IKKE LENGER ER EFFEKTIV?

Etter flere hundre år med jevnlige medisinske gjennombrudd, er det en stor mulighet for at vi står foran et medisinsk tilbakeskritt.1

På grunn av antibiotikaresistens har et stadig større antall bakterielle infeksjoner— som lungebetennelse, tuberkulose og gonoré — blitt stadig vanskeligere å behandle etterhvert som mikrober har blitt mer motstandsdyktige mot behandling.

Det er ikke utenkelig at en dag vil medisinske prosedyrer som organtransplantasjon, cellegiftbehandling mot kreft, keisersnitt og utskifting av hofteledd bli ansett som svært risikable behandlinger og at risikoen— for å dø av en vanlig infeksjon kan overstige fordelene med den medisinske prosedyren.

Eldre mennesker og personer med nedsatt immunforsvar kan ha en større risiko for å dø av en Medikamentresistent infeksjon1, men antibakteriell resistens er et mye større problem: Når en person i et samfunn misbruker antibiotika, blir medikamentet mindre effektivt for alle i det samfunnet.

Utvikling av nye medisiner er ikke nok. Oppdagelsen av nye antimikrobielle legemidler går for sakte til å holde takten med hvor raskt mikrobene utvikler seg for å motstå gamle medisiner.2 Vi må opprettholde effektiviteten til de antimikrobielle legemidlene vi allerede har.

Det er like viktig at vi beveger oss vekk fra det store overforbruket av antibiotika mot mer målrettet behandling.

What happens when antibiotics stop being effective?

90% av luftveisinfeksjoner (RTI-er) er forårsaket av et virus.3

Strep Aer årsaken til akutt faryngitt (sår hals) i bare 15‑30% av tilfellene, men antibiotika brukes i opptil 75% av tilfellene.4

På verdensbasis utvikler 480,000 personer tuberkulose med motstandsdyktighet mot flere legemidler hvert år.5

Årlige dødsfall som skyldes antimikrobisk resistente infeksjoner kan øke til 10millioner årlig i 2050, fra nåværende 700,000.6

Kan du forestille deg at ditt nyfødte barn ble smittet av en motstandsdyktig type lungebetennelse og falt i koma? Eller at bestemoren din overlevde en bypass-operasjon —bare for å dø av en mindre infeksjon som viste seg å være motstandsdyktig mot alle legemidler?

VI VIL IKKE STOPPE FØR DEN UNØDIGE BRUKEN AV ANTIBIOTIKA STANSER.

Test Target Treat – En animert historie

Se hvordan Test Target Treat gir deg muligheten til å ta målrettede behandlingsbeslutninger raskere, med hurtig diagnostikk.

Hos Abbott har vi alltid forpliktet oss til å levere pålitelig og gjennomførbar informasjon gjennom hurtige diagnostiske tester, som fører til bedre kliniske og økonomiske helsetjenester på verdensbasis. 

Vår sosialt bevisste forretningsmodell fokuserer på skape banebrytende, kostnadseffektive diagnostikkløsninger som tar for seg de sykdommene som er vanskeligst å behandle i hele verden.

Antibiotikaresistens er en global utfordring som vi tar alvorlig — og svært personlig. Ved å gi helsepersonell omfattende informasjon om diagnostikk, gjør Abbott det enklere å lede forskrivning bort fra overforbruk av antibiotika, noe som har vært med på å øke forekomsten av alvorlige helsepleierelaterte infeksjoner som MRSA og C. difficile

Vårt Test Target Treat™-initiativ gjør at helseinstitusjoner kan ta målrettede behandlingsavgjørelser raskere — og redusere feilaktig bruk av antimikrobielle midler og begrense spredningen av resistens. 

Raske diagnostiske tester (RDT-er) kan redusere mengden av unødvendig forskrivning ved å forkorte tiden det tar å motta et testresultat og å få støtte til beslutninger om behandling. Betydelig reduksjonen av tiden som medgår til å analysere et resultat gir store fordeler ved en behandling av infeksjonssykdommer.7

STYRKEN AV HURTIG, PASIENTNÆR DIAGNOSTISK TESTING.

UMIDDELBAR IDENTIFIKASJON AV EN MULIG INFISERENDE ORGANISME KAN HJELPE LEGER TIL Å BESTEMME OM DET SKAL BRUKES ANTIBIOTIKA ELLER IKKE.

Abbott tilbyr det aller beste innen hurtig diagnostikk, noe som setter helsearbeidere i stand til å skille mellom luftveisinfeksjoner som krever behandling og de som er selvbegrensende, i tillegg til andre diagnoseverktøy som kan hjelpe klinikere med å identifisere patogener på behandlingsstedet og definere en egnet behandlingsstrategi på et tidligere tidspunkt. 

Hurtige mikrobiologiske tester gir muligheter for programmer innenfor dette feltet for å forbedre antimikrobisk bruk, samt kliniske og økonomiske resultater.8, 9, 10, 11 Standardteknikker for identifikasjon av organismer er basert på fenotypiske metoder, som kan kreve 48–72 timer for å oppnå endelige resultater, sammenlignet med hurtige diagnostiske tester som gir endelige resultater i løpet av minutter. 

Bruken av eksisterende hurtig diagnostikk og utvikling av ny hurtig diagnostikk er kritiske komponenter i den globale strategien for å bekjempe AMR.2

HURTIGE MIKROBIOLOGISKE TESTER REPRESENTERER ET BETYDELIG FREMSKRITT I BEHANDLINGEN AV INFEKSJONSSYKDOMMER.12

Abbott tilbyr en lang rekke diagnostiske verktøy som raskt setter helsearbeidere i stand til å skille mellom luftveisinfeksjoner som krever behandling og de som er selvbegrensende— og å definere en egnet behandlingsstrategi tidligere. 

 • Influensa – nøyaktig, hurtig molekylær test på under 15 minutter
 • Strep A faryngitt – nøyaktig, hurtig molekylær test på under 8 minutter
 • C. difficile –påviser GDH og Toxin A/B samtidig på under 30 minutter.
 • Malaria – første WHO-prekvalifiserte 
ID NOW

Raske diagnostiske tester kan forandre kampen mot superbakterier ved å endre måten vi bruker antibiotika og andre verdifulle legemidler på.2

Rapid Diagnostics would reduce unnecessary prescription.

HURTIG DIAGNOSTISERING VILLE REDUSERE UNØDVENDIG BRUK AV ANTIBIOTIKA.

 • 27 mill. får antibiotika unødvendig
 • 13 mill. som trenger antibiotika får det

Av 40 mill. personer som blir gitt antibiotika mot luftveisproblemer.13

TEST FØRST FOR Å BEKJEMPE ANTIBIOTIKARESISTENS

Forskningen er tydelig og får oss ned på jorda: Personer med infeksjoner som er resistente mot antibiotika, har en betydelig større mulighet for å dø av sine infeksjoner. Selv om de ikke gjør det, kan de vente seg et betydelig lengre sykehusopphold, økt risiko for at infeksjonen blusser opp igjen og sekundære infeksjoner.

For å forhindre feil utskrivelse og bruk av antibiotika — og gå bort fra den veien som leder til en tidsalder uten antibiotika, — må hurtig diagnose være hjørnesteinen i den globale strategien mot antimikrobiell resistens. Abbott har forpliktet seg til å være en del av løsningen, både via teknologi og utdannelse. 

GÅ TIL TESTTARGETTREAT.COM
 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2013. July 2014. http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/index.html
 2. The Review on Antimicrobial Resistance. Rapid diagnostics: Stopping Unnecessary Use Of Antibiotics. 2015.
 3. Bjerrum, L. et al. (2010) Health Alliance for Prudent Prescribing, Yield and Use of Antimicrobial Drugs in the Treatment of Respiratory Tract Infections (HAPPY AUDIT). 2010. BioMed Central Family Practice, [Online]. Available at: http://www.biomedcentral.com/1471-2296/11/29 2010, 11:29
 4. Maltezou, H.C. et al. (2008) Evaluation of a rapid antigen detection test in the diagnosis of streptococcal pharyngitis in children and its impact on antibiotic prescription. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 62:1407–1412.
 5. World Health Organization (WHO). Antimicrobial resistance Fact sheet. September 2016. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/. Accessed October 13, 2016.
 6. The Review on Antimicrobial Resistance. Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations. 2016.
 7. Clerc O, Greub G (2010) Routine use of point-of-care tests: usefulness and application in clinical microbiology. Clin Microbiol Infect 16: 1054-1061.
 8. Lesprit, P. and Brun-Buisson, C. (2008) Hospital Antibiotic Stewardship. Curr Opin Infect Dis:21:344-9.
 9. Nowak, M.A. et al. (2012) Clinical and economic outcomes of a prospective antimicrobial stewardship program. Am J Health-Syst Pharm 69:1500-1508.
 10. Carling, P. et al. (2003) Favorable impact of a multidisciplinary antibiotic management program conducted during 7 years. Infect Cont Hosp Epidemiol: 24:699-706.
 11. Kollef, M. et al. (1999) Inadequate antimicrobial treatment of infections: a risk factor for hospital mortality among critically ill patients. Chest 115:462-74 (As Cited by CDC 12 Steps to Prevent Antimicrobial Resistance: Hospitalized Adults) [Presentation])
 12. Bauer K, et. al. (2014) Review of Rapid Diagnostic Tests Used by Antimicrobial Stewardship Programs. Clinical Infectious Diseases 59(S3):S134–45. http://cid.oxfordjournals.org/content/59/suppl_3/S134.full
 13. Shapiro D J, et al. Antibiotic prescribing for adults in ambulatory care in the USA, 2007-2009. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2013.