Global Point of Care

i-STAT system gir satakunta-sykehuset i finland en laboratoriedrevet løsning for pasientnær analysering over flere avdelinger

Satakunta sentralsykehus i Pori, Finland, er en del av Satakunta Hospital District Municipal Association, som betjener en provinsbefolkning på mer enn 200 000 i en av landets største regioner. Sykehuset tilbyr en rekke spesialiserte helsetjenester, primæromsorg og sosiale tjenester, med vekt på kvalitetsomsorg og -tjenester til pasienter og familier.

Laboratorieteamet på sykehuset står overfor en stadig økende etterspørsel etter effektiv levering av tjenester. For å dekke dette behovet har sykehuset brukt løsninger for pasientnær pasientdiagnostikk i mer enn 10 år. Selv om hastighet og effektivitet er avgjørende, må laboratoriet ha tillit til at resultatene fra pasientnær analysering (POCT) er nøyaktige og pålitelige.

SATAKUNTA HOSPITAL