Global Point of Care

Afinion ACR

Enkelt er effektivt.

Test for kvantitativ påvisning av albumin, kreatinin og albumin/kreatinin-ratio (ACR) i human urin, som brukes til tidlig identifikasjon av nyresykdom hos pasienter med diabetes og/eller hypertensjon.

  1. ADA, Diabetes Care, 2019 Jan; 42 (Supplement 1):S103-S138.1