Global Point of Care

Afinion Lipid Panel

Enkelt er effektivt.

Afinion™ Lipid Panel-testen og den helautomatiske Afinion™-analysatoren gir deg pålitelige resultater som er tilgjengelige der du trenger dem og når du trenger dem. Pasientkonsultasjoner kan gjennomføres på en sikker måte.

Test for kvantitativ påvisning av totalt kolesterol, lipoproteinkolesterol med høy tetthet (HDL), lipoproteinkolesterol med lav tetthet (LDL), triglyserider (Trig), non-HDL og Chol/HDL-ratio i fullblod, serum og plasma, som brukes ved diagnostisering og behandling av lipidforstyrrelser.