Global Point of Care

i-STAT CHEM8+ -kassett

Gir hurtige resultater av laboratoriekvalitet når hvert minutt teller.

i-STAT CHEM8+ lar helsepersonell innhente nivåer av kjemier, elektrolytter, hematokrit og hemoglobin på ca. to minutter, uten å forlate pasientens side. Innlemming av i-STAT CHEM8+ tidlig i pasientopplevelsen kan bidra til å transformere helsepleien ved å gi deg mulighet til å ta raskere kliniske beslutninger og øke driftseffektiviteten i tillegg til å redusere de totale behandlingskostnadene. i-STAT CHEM8+-kassetten kan brukes til raskt å vurdere den metabolske tilstanden til pasienter i en rekke kliniske tilstander, inkludert kritisk behandling, kirurgi, radiologi, nød- og akuttbehandling samt fellesskapsbaserte miljøer.

På et sykehus som integrerte i-STAT CHEM8+ innenfor en ambulatorisk behandlingsvei, forbedret i-STAT viktige operasjonelle beregninger betraktelig, for eksempel gjennomsnittlig oppholdstid og nedgang i andel med innleggelse over natten.