Global Point of Care

BinaxNOW™ Legionella-urinantigenkort

BinaxNOW™ Legionella-urinantigenkortet er en hurtigtest for kvalitativ påvisning av Legionella pneumophila serogruppe 1-antigen i urinprøver fra pasienter med symptomer på pneumoni. Den er ment som en hjelp til presumptiv diagnostisering av legionærsykdom forårsaket av L. pneumophila serogruppe 1 sammen med dyrking og andre metoder. BinaxNOW™ Legionella-urinantigenkort kan leses visuelt gjennom avlesningsvinduet eller med DIGIVAL™.

DIGIVAL™ med BinaxNOW™ Legionella-urinantigenkort er kun tilgjengelig i utvalgte markeder.