Global Point of Care

BinaxNOW™ Malaria

BinaxNOW™ Malaria-testen er en immunokromatografisk in vitro-analyse for kvalitativ påvisning av Plasmodium-antigener som sirkulerer i humant venøst og kapillært EDTA-fullblod hos personer med tegn og symptomer på malariainfeksjon. Testen retter seg mot det histidinrike protein II-antigenet (HRPII) som er spesifikt for Plasmodium falciparum (P.f.), og et malariaantigen som er felles for alle de fire malariaartene som kan infisere mennesker – P. falciparum, P. vivax (P.v.), P. ovale (P.o.) og P. malariae (P.m.).

Den er ment som en hjelp til rask diagnostisering av malariainfeksjoner hos mennesker og differensiell diagnostisering av Plasmodium falciparum-infeksjoner (P.f.) fra andre mindre virulente malariainfeksjoner. Negative resultater må bekreftes ved mikroskopisk undersøkelse av tynt/tykt utstryk.