Global Point of Care

BinaxNOW™ RSV-kort

BinaxNOW™ RSV-kortet er en immunkromatografisk in vitro-hurtigtest som brukes til å påvise fusjonsproteinantigen for respiratorisk syncytialvirus (RSV) i neseskylleprøver og nasofaryngeale (NP) penselprøver fra symptomatiske pasienter. Den er ment som en hjelp til diagnostisering av RSV-infeksjoner hos pasienter under 5 år.