Global Point of Care

Cholestech LDX™ TC Cassettes

TC-kassetten måler totalt kolesterol (TC), et mål for den totale mengden av kolesterol i blodet. For bruk med Cholestech LDX™-systemet.