Global Point of Care

Determine Syphilis TP

Syfilis forårsakes av organismen Treponema pallidum og overføres vanligvis ved seksuell kontakt. Sykdommen kan også overføres fra mor til barn (medfødt syfilis). Sykdommen kan helbredes, men hvis den ikke behandles, kan den føre til irreversibel nerveskade og skade på hjerte- og karsystemet.

Determine™ Syphilis TP er en kvalitativ immunologisk in vitro-analyse som leses av visuelt, og som brukes til å påvise antistoffer til Treponema pallidum i humant serum, plasma og fullblod.