Global Point of Care

DIGIVAL™

Hurtig, objektiv, nøyaktig.

DIGIVAL™ leser og tolker laterale flow-tester med stor nøyaktighet på bare noen få sekunder, og leverer således automatiserte og objektive resultater i hvilket som helst medisinsk behandlingsmiljø.

DIGIVAL™ vil lese av, tolke og formidle resultater fra utvalgte Abbott lateral flow-hurtigtester, og kan brukes i laboratoriet og pasientnære pleiesituasjoner. Det er et kamerabasert instrument som vil påvise tilstedeværelsen av og identifisere en fullført lateral flow-analyse, analysere intensiteten av test- og kontrollinjen og vise resultatene (positive, negative eller ugyldige) på berøringsskjermen.

Produktet er kun tilgjengelig i utvalgte markeder.