Global Point of Care

ID NOW™ COVID-19 2.0

Molekylære resultater på bare 6 minutter

Med ID NOW™ COVID-19 2.0 kan du nå velge å teste kun for COVID-19, eller for COVID-19 og Influensa A&B med samme pasientvattpinne.

ID NOW™ COVID-19 2.0-analysen gir molekylære resultater på få minutter, og du får tilgang til informasjonen du trenger i sanntid, for å ta handlingsrettede avgjørelser i løpet av første pasientbesøk.

Produktet er muligvis ikke tilgjengelig i alle land.

ID NOW™ COVID-19 2.0
For mer informasjon om ID NOW Influenza A & B 2-analysen kan du gå til produktsiden.