Global Point of Care

ID NOW™ Influenza
A & B 2

Ingen tid å miste – ID NOW.

Den raskeste molekylære testen for influensa.

ID NOW™ Influenza A & B 2-analysen gir molekylære influensaresultater på 13 minutter eller mindre på vår unikeID NOW™-plattform. Dette gjør analysen vesentlig raskere enn andre molekylære metoder og mer nøyaktig enn konvensjonelle hurtigtester. Diagnostiske hurtigtester med økt sensitivitet er vesentlige for pålitelig påvisning av influensa A og B, og gjør det mulig å ta umiddelbare og effektive behandlingsbeslutninger.1

  1. Williams, KM, Jackson MA, Hamilton M. Rapid Diagnostic Testing for URIs in Children: Impact on Physician Decision Making and Cost. Infect. Med. 19(3): 109‐ 111, 2002.
  2. Moore N, et al. Evaluation of the ID NOW™ Influenza A & B 2 Assay. 2018 ASM Clinical Virology Symposium, West Palm Beach, FL. Poster.
  3. Chartrand et al, Accuracy of Rapid Influenza Diagnostic Tests A Meta-analysis; Ann-Intern Med. 2012; 156;500-5114.
  4. Ipp, M., Carson S., Petric, M., Parkin P C. Rapid painless diagnosis of viral respiratory infection. Arch Dis Child. 86: 372–373, 2002. 2
  5. ID NOW™ Influenza A & B 2 Package Insert.